MENY

Steinskatter i Domkirken

Sesongens siste tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum holdes 27. mars, og foredraget handler om "Gjemte og glemte steinskatter i Domkirken".

Det er konservator Ann Meeks som holder denne tirsdagens foredrag, om steinskattene fra Stavanger Domkirken. Foredraget kaster lys over vår tidlige historie.

Tilhugget kleberstein fra Domkirken har siden den store restaureringen på 1860-tallet blitt flyttet rundt, gjemt og delvis glemt. Noen av steinene er omtalt i litteraturen, men etter 150 år var omfanget ukjent. Ved gjennomgang av materialet har mange ”godbiter” dukket opp.

Her er både steinhoder og blomsterornamentikk. Spor i steinene forteller også om datidens steinhoggervirksomhet.