MENY

Sverdet i søen – rituelle nedleggelser av våben i vikingtid

Det siste tirsdagsforedraget denne sesongen er det den danske arkeologen Julie Lund som står for. Hun går i dybden på hvorfor fortidsmenneskene valgte å deportere nettopp våpen, og hvorfor de gjorde det i innsjøene.

Julie Lund om kveldens foredrag:

"En række rituelle handlinger knyttet til vikingetidens våben blir præsenteret. Med eksempler både fra Rogaland og det øvrige Skandinavien vil det kastes lys over hvorfor netop våben blev nedlagt, og hvorfor de blev deponeret netop i søer. De forskellige betydninger, der knyttede seg til våben – og særlig til sværdene – vil også blive belyst.

Bakgrunnen for temaet er en doktorgradsundersøkelse om ofring av våpen og smykker ved broer og vadesteder, noe som  foregikk langt inn i vikingtiden fra 2009 ved Universitetet i Oslo. 


Det har lenge vært kjent at menneskene i Nord-Europa ofret våpen, redskaper, smykker, mynter og annet i elver eller andre steder med vann fram til rundt 500-tallet.

Nå er det belyst at slik ofring ved for eksempel broer og vadesteder foregikk helt fram til perioden 750-1050. Grunnen til at slike steder ble valgt, var at de symboliserte et skille mellom de levende og døde.

Julie Lund ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Oslo disputerte 8. mai 2009 for sin doktorgrad over dette temaet.
 


Kveldens foredraget om dette temaet begynner kl. 18:30 i auditoriet på Arkeologisk museum i Stavanger. Gratis entrè.