MENY

Tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum

Sju - åtte tirsdagskvelder vår og høst har du anledning til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre emner som kan vekke interesse. Foredragene er gratis og åpne for alle.

De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.

Foredragene skal være tilgjengelige for et allment interessert publikum, og som regel bruker foredragsholderne gode illustrasjoner og bilder. 
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30. Fri entré.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

Tirsdagsforedrag våren 2018

 

6. februar: Arild Klokkervoll, arkeolog
Skapelsesmyter – fra Ginnungagap og Genesis til Big Bang og artenes opprinnelse

Opprinnelsesmyter er spekulasjoner og teorier om tidens, verdens og menneskets begynnelse. De er ofte både fargerike, vakre og underholdende, men er også interessante fra et kulturvitenskapelig perspektiv fordi de reflekterer kulturspesifikke verdensbilder, tankestrukturer, livssituasjoner og fokus. Foredraget vil sammenligne eksempler fra ulike kulturer, verdensdeler og tider, og tar sikte på å illustrere både fellestrekk og mangfold.

13. februar: John Inge Svendsen, geolog
Da isen smeltet og de første innvandrerne kom til Rogaland

For 20 000 år siden, da istiden var på sitt aller kaldeste, lå det en tykk iskappe over hele landet, og de nærmeste istidmenneskene befant seg lengre sør i Europa eller på steppene i Russland. Det skulle gå enda 10 000 år før all denne isen var smeltet bort, og det meste av landet var fremdeles dekket av breis da de første menneskene kom til Rogaland. Dette er det området i Sør-Norge som først ble isfritt, og som kanskje også var brohodet for den første innvandringsbølgen til landet.

20. februar: Sólveig Jónsdóttir, steinkonservator og Torbjørg Bjelland, biolog
Domkirken 2025 – Steinkonservering: Sørtårnets utfordringer

Steinkonserveringsteamet ved Arkeologisk museum, UiS startet høsten 2017 et prosjekt for å kartlegge tilstanden av sørtårnet på Stavanger domkirke. Her brukes nye dokumentasjonsmetoder innen restaurering, kjent bygningshistorie og ulike analysemetoder. På bakgrunn av det en kommer fram til skal en legge fram ulike behandlingsforslag for bruddsteinsmurverket. Ett av mange behandlingsforslag som skal vurderes er blant annet kalking av fasaden.

27. februar: Hanne Thomsen, geolog
Isbjørnen fra Finnøy

Sommeren 1982 foregikk en unik utgraving i en vaskekjeller på Finnøy. Et nesten komplett skjelett av en isbjørn fra istiden ble gravd fram mellom vann- og kloakkrør. Hanne Thomsen ledet utgravingen og vil fortelle om tilfeldighetene som førte til at skjelettet ble funnet, om hvordan isbjørnen havnet under vaskekjelleren på Judaberg, om Boknafjorden mot slutten av istiden – og om hva Finnøybjørnen kan fortelle oss om artens utvikling over tid.

6.mars: Even Bjørdal, arkeolog
Jernaldergarden – rekonstruksjon og byggjeskikk

Det er no 50 år sidan dei omfattande arkeologiske undersøkingane av gardsanlegget på Ullandhaug i 1967?68. På staden for undersøkingane vart det reist ein rekonstruksjon av gardsmiljøet, denne stod klar i 1972. Arkeolog Even Bjørdal vil i føredraget fortelje om fortid og notid på Ullandhaug og sjå tilhøva her i samanheng med nyare utgravingar av gardsanlegg frå jernalderen i Rogaland.

13.mars: Volker Demuth, arkeolog
Fra fjerne strøk til Rogaland ? arkeologiske funn vitner om internasjonale kontakter i middelalderen

Middelalderen tenkes ofte som en mørk og innestengt periode, som den rake motsetningen til vår globaliserte verden. Men var det virkelig slik? Hva finnes av arkeologiske funn fra Rogaland som ikke er tilvirket her? Potteskår og glass kan fortelle om kontakter, utveksling og handel over store deler av den gamle verden.

20. mars: Anja Mansrud, arkeolog
Fisk på land: Forestillinger om kveita i forhistorisk tid

Hvorfor laget mennesker bilder av fisk på berget for 6000?7000 år siden? Var steinaldermenneskene religiøse? Var kveita en Gud? Og hva gjør en elg eller bjørn på bunnen av havet?
Kveita har en lang historie i norsk kystkultur. Kveita var ikke hverdagskost på menyen i steinalderen, men er den fisken som oftest er avbildet. Fisk var mat for både magen og tanken i steinalderen. 

Bilde av auditoriet på Arkeologisk museum

Velkommen til tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum