MENY

Tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum

Sju - åtte tirsdagskvelder vår og høst har du anledning til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre emner som kan vekke interesse. Foredragene er gratis og åpne for alle.

De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.

Foredragene skal være tilgjengelige for et allment interessert publikum, og som regel bruker foredragsholderne gode illustrasjoner og bilder. 
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30. Fri entré.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

Tirsdagsforedrag høsten 2018

9.10: Jørgen Rosvold, biolog
Fjellets iskalde hemmeligheter – arkeologi og forhistoriske dyr i innlandsisen
Isbreer og sommervarige snøfonner smelter vekk fra den norske fjellheimen. Samtidig dukker det opp unike funn som forteller historier om både mennesker og dyr gjennom tusenvis av år. Spor etter jegere og byttedyr smelter ut og gir oss en ny forståelse av betydningen av isen i fjellet. Kan slike funn også gjøres i Rogaland?

16.10: Inger Horve, arkeolog
Jernaldergården – snart i ny gammel drakt
De kommende årene skal bygningsmassen på Jernaldergården rehabiliteres. I dag er de rekonstruerte husene i svært dårlig forfatning, da den naturlige nedbrytingen er i ferd med å svekke konstruksjonene. Prosjektansvarlig Inger Horve vil i dette foredraget presentere byggeprosjektet og planene for rehabiliteringen.

23.10: Dolly Jørgensen, historiker
Å rote etter griser i middelaldermanuskripter

Mens arkeologiske beinfunn kan fortelle oss hvordan dyr som griser ble drept i middelalderen, forteller de oss mindre om det dagligdagse håndteringen av dyrene. Her er det manuskriptene kommer inn. Foredragsholderen vil vise hvordan bilder i middelaldermanuskript kan opplyse oss om den historiske håndteringen av griser.

30.10: Kristin A. Oma, arkeolog
Sauefolket i bronsealder

En helleristning fra bronsealderen på Dysjaland i Sola viser en liten saueflokk, hund og gjeter, og gir oss et glimt av en kompleks koreografi – sauegjeting. For å forstå hvordan sauegjetingen og det mystiske «sauefolket» oppstod må vi tilbake til bronsealdergården. Ca. 1500–1300 fvt. skjedde det en endring i byggeskikken fra toskipet til treskipet langhus. Ble huset endret for å skape rom for dyr?

6.11: Grete Lillehammer, arkeolog
Alvedans – alvetro i alveland

Alvedans er en nevning på et kulturminne som fortrinnsvis er kjent på Jæren. Det har en mytisk klang. I folketroen er alver knyttet til ulike lokaliteter i landskapet, til myrer, elver, vann og hav, og enger, skoger og fjell. De danser i ring om nettene og etterlater seg spor i graset etter ringdansen.

13.11: Paula Utigard Sandvik, botaniker
Planter og folk frå fortida i Stavanger 

Undersøkingane som Arkeologisk museum har gjennomført gjennom åra, har tilført materiale av ymse alder og opphav til samlingane. Foredaget i kveld omhandlar funn av planter og menneske frå sentrale delar av Stavanger, nærare bestemt det automatisk freda kulturminnet Mellomalderbyen Stavanger. Kva fortel desse funna om levekåra kring Vågen i mellomalderen?

20.11: Astrid J. Nyland, Hilde Fyllingen og Even Bjørdal, arkeologer og prosjektledere
Årets arkeologiske utgravinger

Tidenes tørreste feltsesong skal oppummeres. Tørken rammet imidlertid ikke den arkeologiske kunnskapsproduksjonen. Vi vil presentere foreløpige resultater fra de ulike prosjektene for deretter å konsentrere oss om to utgravinger; noe så sjeldent som spor etter jernproduksjon i Sandeid i Vindafjord kommune og en undersøkelse som gir nyvunnet innsikt i «øvre middelklassens» bosetning på Madla i eldre jernalder.

Hver tirsdag har vårt bibliotek i 2. etasje åpent til kl. 18.30. Kafeen og museumsbutikken har åpent til kl. 20.00.

 

 

 

 

Bilde av auditoriet på Arkeologisk museum

Velkommen til tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum