MENY

Usedvanlig funn gjort på Bjorhaug

Selv for en som hadde sin første feltsesong i 1995, kan det dukke opp ting man ikke har sett før.


Propp i brent leire. Legg merke til taggene på tuppen.

Nettopp dette skjedde i går da jeg renset meg nedover i det som vi tolker som en mulig kombinasjon av midtildsteder og hellelagt gulv i langhuset vi undersøker her på Bjorhaug.I den sørlige enden av anlegget avdekket vi en stor helle omgitt av en ring med stein (se bilde), og vi begynte å lure på om det var satt ned en grav inne i huset. Ved videre undersøkelse ser dette ut til å være en form for oppmuring hvis masser under var svært organiske og løse. I denne delen dukket den merkelige gjenstanden opp. Den er av brent leire, 3,5 cm lang og 2 cm i diameter på midten og er formet nesten som en gullberlokk (uten sammenligning for øvrig). Den ene enden er brukket, den andre har hatt fire tagger hvor kun den ene er fullstendig intakt (se foto under).

Vi har klødd oss litt i hodet over dette funnet og har flere mulige tolkninger: den ene er at dette er en fattigmanns utgave av en propp til et drikkehorn. Hjemlige kopier i keramikk av metallgjenstander er et ikke ukjent fenomen i romersk jernalder, og det kan være nettopp dette det er snakk om. Den andre tolkningen er at dette er en propp som har vært brukt i sammenheng med smievirksomhet, men det skal nevnes at det ikke er funnet hverken smieslagg eller smieperler i anlegget.

Enn så lenge graver vi videre på huset og håper at noen av dere der ute har sett noe liknende og har nyttige tips.

Tekst: Hilde Fyllingen, utgravingsleder