MENY

Vant domkirkeanbud

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, skal restaurere Domkirkens kleberstein fram mot Stavangers byjubileum i 2025. Oppdraget er verdt 50 millioner kroner.

Bilde av fasaden til Stavanger Domkirke. Stavanger Domkirke. Foto: Elisabeth Tønnessen.

- Nå gleder vi oss til å gå i gang, sier Inger Marie Egenberg, avdelingsleder for konserveringsavdelingen ved Arkeologisk museum.
Hun og resten av konserveringsmiljøet ved AM jubler over tildelingen av den langsiktige kontrakten, og ser fram til å jobbe tett både med kommunen, arkitektene Schjelderup og Gram, og også fortsette det gode samarbeidet med menigheten.

- Det er svært gledelig at AM har vunnet oppdraget om domkirkerestaureringen. Dette viser at museet har høyt kvalifiserte medarbeidere med både faglig og organisatorisk kompetanse til å gjennomføre et såpass stort og langsiktig prosjekt. Den geografiske nærheten mellom museet og domkirken gjør oppdraget ekstra spennende å kunne følge med på. Her er AM og UiS bokstavelig talt i sentrum for et viktig arbeid, sier Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger. 

Godt samarbeid

Egenberg anslår at det i snitt vil behøves fem til seks årsverk på arbeidene med Domkirken de neste ni årene. AM har allerede et godt team bestående av steinkonservatorer og restaureringstekniker, med vil måtte utvide arbeidsstokken ytterligere.

- Vi er glade for avtalen vi nå har fått med Arkeologisk museum, sier Britta Goldberg, prosjektleder i Stavanger kommune. Hun påpeker at en langsiktig avtale beholder kompetansen lokalt og gir stort rom for læring underveis.

Det er også Arkeologisk museum som har laget tilstandsrapporten til klebersteinen i Domkirken, da i arkitektene Schjelderup og Gram sin restaureiringsplan som ble laget i 2013.
Goldberg trekker også fram at kommunen allerede i flere år har samarbeidet med Arkeologisk museum, blant annet da vestfasaden måtte restaureres som et akutt-tiltak i 2014.

Stillaser etter påske

Allerede etter påske kommer de første stillasene opp på Domkirkens østside. Her har en del av klebersteinen småskader og er preget av forvitring. Arbeidet med denne delen av kirken antas å ta to til tre år, og mot slutten av denne tiden kommer også de restaurerte glassvinduene tilbake. Stillaset vil bli dekket med et hvitt lerret, på samme måte som da vestfasaden ble restaurert.

Forskningsmuligheter

Inger Marie Egenberg ser også muligheten for at Arkeologisk museum kan forske på Domkirken, blant annet rundt dette med materialbruk, restaureringsproblematikk og bygningshistorie. I prosjektet ligger det undersøkelser og dokumentasjon for å gjøre riktig konservering, og dette kan danne et godt grunnlag for forskning.

Egenberg påpeker også at prosjektet kan bidra til kulturminneforskning på nasjonalt og internasjonalt nivå.

For å få til en bred forskning på Domkirken må det søkes forskningsmidler, da forskning er ikke endel av Domkirke-prosjektet. Men også prosjektleder Goldberg mener det er positivt at restaureringsprosjektet kan bidra til forskning som kan gi nye svar på Domkirkens lange historie.

- For eksempel, hvor kommer klebersteinen i domkirken egentlig fra? Og når ble kirken egentlig bygget? Vi vet det faktisk ikke, selv om vi anslår at den er fra tiden da Stavanger ble bispesete for altså 900 år siden i 2025, sier Goldberg.

Fornøyd direktør

Museumsdirektør Ole Madsen er også godt fornøyd med at Arkeologisk museums steinkonserveringsmiljø nå har vunnet dette prestisjetunge anbudet.
-
 Det er en anerkjennelse av det gode arbeidet vi har gjort så langt, og det gir også museet mulighet til å bygge opp verdifull kompetanse som vil komme hele regionen til gode, sier Madsen.