MENY

Vårens vakreste eventyr

2018-sesongen for arkeologiske utgravinger er endelig i gang. Spor etter levd liv fra mange tusen år tilbake skal undersøkes. Kanskje blir en av våre arkeologer den første til å holde en pilspiss som sist ble brukt for mange tusen år siden.

 • Bilde av arkeologer i arbeid, med en gravemaskin i bakgrunnen.
  Arkeologer fra Arkeologisk museum, UiS, i full sving med å avdekke et område i Gauselskogen. Foreløpig er det mest stein og lite spor etter mennesker. Men de neste ukene vil forhåpentligvis gi andre resultater.
 • Arkeologer graver etter steinalderboplass
  Marius og James graver på Eigerøy, på noe som mest sannsynlig er en boplass fra steinalderen.
 • Gule pinner markerer hvor det er mulige funn.
  Gule pinner markerer der det er mulige funn, som her på Haga vest i Sola kommune.
 • Skilt med informasjon om utgravinger
  Skilt på brakkeveggen til arkeologene med informasjon om arkeologiske undersøkelser.

Du har kanskje sett dem i nærmiljøet. En gjeng med folk i gule vester som graver i jorden, men som ikke er vegvesen eller entreprenører. Det er arkeologene til Arkeologisk museum som er i gang med årets feltsesong.
Spor etter levd liv fra mange tusen år tilbake skal opp i lyset. Graver fra jernalderen, boplasser fra steinalderen og kanskje et hus fra vikingtid. Alt brikker i det store puslespillet om hvem vi var, og kanskje det også kan si noe om hvem vi er?

Alle våre utgravinger kan følges på arkeologibloggen Norark.

Gauselskogen

I Stavanger kommune er arkeologene i gang i Gauselskogen. Utgravingen skjer i forbindelse med utvidelse av bussveien mellom Stavanger and Sandnes.  Det er to synlige gravrøyser i områdene som skal graves, i tillegg til blant annet kokegroper. Området som skal undersøkes er i enden av Gauselskogen, som inneholder et stort gravrøys-felt. Det vil si at det er muligheter for å finne flere andre røyser som har vært skjult av skogen og kun blir synlige når man avdekker området. Alder Dateringene er fra før-romersk jernalder (500 – 0 f.Kr.)

Madla

Vi skal også undersøke et område på Madla-Revheim som skal reguleres fra jordbruk til boliger. Her forventer arkeologene en spennende sommer og høst.
Det er bosetningsspor, trolig hus fra flere gårder og tidsperioder, dyrkingslag, og mulig gravfelt fra bronsealder og jernalder. Det vil også bli gjort undersøkelser i den nærliggende myra, for å ta ut botaniske prøver og for å se om det kan være funn som er bevart.

Haga

På Haga vest i Tananger i Sola kommune graver arkeologene bosettingsspor fra yngre steinalder og bronsealder (2030-1020 f.Kr). I 2013 påviste Rogaland fylkeskommune bosettingsspor i dyrka mark på garden Haga. Området som skal graves ut ligger ved foten av en bergnabb vendt mot Risavika og vil bli berørt av ei større boligutbygging. Det foreligger tre dateringer fra stolpehull som viser til bosetting fra yngre steinalder, eldre bronsealder og yngre bronsealder (2030-1020 f.Kr.). Arkeologene er spente på om vi kan få ny kunnskap om en markant endring i byggeskikk i eldste del av bronsealder, overgangen fra toskipa til treskipa langhus. 

Bokn

I nordfylket er utgravingen igjen i gang på Bokn, dette er tredje sesong vi graver i forbindelse med bygging av undersjøisk tunell mellom Randaberg og Bokn (Rogfast). I år graver vi ut en boplass fra eldre steinalder, det vil si at vi finner spor fra Rogalendinger som bodde her for ca 6000 år siden.

Stutøy

Til sommeren skal vi også undersøke en boplass på Stutøy på Karmøy. I forbindelse med etablering av nytt industri- og næringsområde skal arkeologer undersøke to boplasser fra slutten av eldre steinalder/overgangen til yngre steinalder. I tillegg skal det undersøkes en mulig urnegrav fra eldre jernalder, nærmere bestemt fra romertid, påvist på den ene steinalderboplassen.

Sandeid

Og 7. mai går vi også i gang i Vindafjord kommune. Der skal vi ha en arkeologisk undersøkelse like utenfor Sandeid sentrum. Her skal det bygges en lenge etterlengtet gang- og sykkelsti langs strekningen Sandeid-Økland. Vi skal undersøke bosetningsspor hvor ett av stolpehullene ved registeringen ble datert til vikingtid. Fra før er det gjort mange fine funn fra yngre jernalder i Sandeid men det er gjort få arkeologiske undersøkelser der tidligere.
- Vi ser fram til en spennende sesong, sier prosjektleder Hilde Fyllingen.

Eigerøy

Sør i Rogaland er vi også på plass. På Eigerøy i Eigersund kommune skal havne- og næringsområder utvides.  Tidligere registreringer fra dette området viser at det finnes en boplass fra steinalderen på den flaten arkeologene skal jobbe på fram mot sommeren.
- Vi har forhåpninger om å finne spor etter hvor folk har bodd fra slutten av eldre steinalder og yngre steinalder, sier prosjektleder Krister Scheie Eilertsen.

Vardafjell

I løpet av 3 korte uker i sommer skal vi undersøke bosetningspor fra eldre jernalder på Vardafjellet, øst i Sandnes kommune. Området som vi skal grave ut ligger i et dalføre like ved det store gårdsanlegget på Leigvam og undersøkelsene utføres i forbindelse med anleggsvei til vindkraftverk.

Tjemsland

Til høsten skal vi også ha en liten utgraving på Tjemsland i Hå kommune. Her skal et område dyrkes på nytt, og arkeologene skal blant annet undersøke gravrøyser som er synlig i overflaten. Det kan også være spor etter andre aktiviteter mellom disse røysene.