MENY

Velkommen til tirsdagsforedrag

Nå starter vi opp med våre populære tirsdagsforedrag. Fra 7. februar til 21. mars har vi populærvitenskapelige foredrag på Arkeologisk museum, hver tirsdag, med en rekke spennende tema. Benytt også sjansen til å få en liten omvisning i våre utstillinger før foredraget.

Sju tirsdagskvelder i vår har du anledning til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre interessante  emner. Foredragene er gratis og åpne for alle, og passer for et allment interessert publikum. Hovedvekten på foredragene  ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet.
Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. 

Vårens foredragsrekke

Det første foredraget er det arkeolog Trond Meling fra Arkeologisk museum som skal holde. 7. februar får du høre om bosetningsutviklingen på Hundvåg fra slutten av steinalder til vikingtid.
Hundvåg er et av de best undersøkte områdene i Rogaland, og øya har bosetningsspor fra tidlig steinalder til vikingtid. Med utgangspunkt i boplassene, gravfunnene og historiske kilder gir foredraget et innblikk i hvordan bosetningen har endret karakter over tid; fra de første enkeltliggende gårdene i slutten av steinalderen, via storgårder i eldre jernalder, til en godslignende organisering av bosetningen i vikingtid.

I forkant av foredragene tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang også her. 

Foredragene holdes i museets auditorium tirsdager kl. 18.30. 

Vår kafé er åpen hele ettermiddagen til kl. 19, her er det mulighet til å kjøpe kaffe, lapper eller hjemmelagde kaker. 

 

 

Bilde av auditoriet på Arkeologisk museum.

Velkommen til tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum.