MENY

Vellykket museumsprosjekt avsluttet

I november 2008 ble den siste samlingen i samarbeidsprosjektet mellom museumsansatte i Aserbajdsjan og Norge avholdt.

Etter at Arkeologisk museum i Stavanger hadde presentert utstillingen ”Karavanserai. Aserbajdsjan – ildens rike” i 2006 / 2007 utviklet det seg et ønske om et videre samarbeid mellom museumsansatte i Stavanger og i Aserbajdsjan. Den tidligere Sovjetrepublikken i 1991 en egen stat, og det ble da mulig å orientere seg også mot vestlig praksis innenfor museumsarbeid. Dermed steg ønsket og mulighetene for å hente inspirasjon og ideer fra museumsdriften i Norge.
De siste årene har mange av museene i Baku, hovedstaden i Aserbajdsjan, vært under oppgradering, derfor har det også vært naturlig å gjøre oppgraderinger på kompetanse. Samarbeidet med Norge har dermed hatt som mål å dyktiggjøre deltakerne i sitt daglige arbeid og skape større faglig bevissthet omkring det å arbeide på et museum. Gjennom innsyn i andre lands måter å tenke og arbeide på, har både de norske og de aserbajdsjanske deltakerne blitt utfordret til å se ting på en ny måte. Dette har igjen skapt nye syn og kunnskap Fra Norge deltok representanter både fra Arkeologisk museum i Stavanger, Stavanger Museum, Kulturhistorisk museum i Oslo, Trøndelag Folkemuseum og ABM utvikling(Statens senter for arkiv, museum og bibliotek), i alt åtte personer. Fra Aserbajdsjan var det 15 deltakere.

De to viktigste områdene for museumsdrift
Hvordan museene henvender seg til publikum, hvilke ulike utstillingstyper som finnes, virkemidler, tilbud for ulike målgrupper, kafé og museumsbutikk er områder en har konsentrert seg om. Dessuten har de tre møtene også hatt fokus på hvordan museer skal ta vare på gjenstandene (konservering, magasinering, klima, sikring, etc.)

De tre møtene som har blitt arrangert har blant annet inneholdt følgende:

Februar 2007 i Baku, Aserbajdsjan:
Forelesninger, studiebesøk til ulike museer og workshops med livlige diskusjoner.

Mai 2008, Stavanger / Oslo:
Fem dager som ble brukt til å besøke en rekke museer i Stavanger og på Jæren. Deretter et tettpakket program med besøk til de viktigste museene i Oslo. Her ble utstillinger og publikumstilbud diskutert, museumsbutikker, kafeer, konservering og magasiner ble nøye studert og diskutert.

Oktober 2008, Baku, Aserbajdsjan:

Nye museumsbesøk, oppsummering og erfaringer gjort av de to foregående studieturene.

Arkeologisk museum i Stavanger har som ansvarlig for prosjektet, inngått en samarbeidsavtale med Museumssenteret i Baku. Det ble laget en styringsgruppe bestående av direktøren ved AmS, Harald Jacobsen og leder for museumsavdelingen i det Aserbajdsjanske kulturdepartementet, Azada Huseynova.
Den norske ambassaden i Baku har bidratt i prosjektet og både StatoilHydro Azerbaijan og Utenriksdepartementet har støttet prosjektet.

- Det er vanskelig å peke på og måle konkrete resultater av et prosjekt som dette. Samtidig er det viktig å ha realistiske forventninger til hva en kan forvente seg å oppnå gjennom et prosjekt som begrenser seg til to samlinger i Aserbajdsjan og en i Norge. Hvert av landene har sine tradisjoner og måter å arbeide på, og deltakerne skulle forholde seg til både språkbarrierer og kulturforskjeller i tillegg til museumsfaglige utfordringer. Derfor har det vært svært tilfredsstillende å oppleve en samstemt og positiv forsamling som ga uttrykk for sine vurderinger under evalueringen av hele prosjektet på slutten av den siste samlingen: Dette har vært lærerikt og spennende!!
Prosjektleder Anne Kari Skår (etnolog og tilsatt ved AmS)