MENY

Vikinger og død

Første tirsdagsforedrag denne sesongen er viet vikingtidens gravplasser. I vikingtiden ble mennesker begravet på forskjellige topografiske steder. Valgte vikingene i Skandinavia et bestemt sted for sine døde, eller ble stedene tilfeldig valgt? Arkeolog Eva Thäte forteller mer om dette spennende temaet tirsdag 9. februar kl. 18.30 på Arkeologisk museum. Foredraget holdes på engelsk.

– Vikingtidens begravelsesritualer er svært forskjellige, det er også valgene av gravsteder. I  yngre jernalder ble mennesker i Skandinavia gravlagt på forhøyninger i landskapet, i eldre gravhauger, i hus, nær vannkilder og ved veier og grenser, sier Eva Thäte.

Arkeologen er for tiden på forskerbesøk på Arkeologisk museum, men er til daglig tilknyttet Visiting Research Associate i Universitetet i Chester i England. Hun forsker nå videre på temaet vikinger og død, og da med utgangspunkt i båtgraver.

– Begravelsesritualene i de skandinaviske landene har felles trekk, men man kan allikevel se særegenheter. I Norge foretrakk vikingene å gravlegge i folkevandringstidens gravanlegg, det vil si 200-300 eldre anlegg. I Danmark ble gravhauger fra bronsealderen benyttet, mens det i Sverige oftere er funnet gravplasser fra vikingtiden  plassert ved fjell og vannkilder, sier Thäte.

– De store forskjellene i begravelsespraksis reiser spørsmålet om vikingtidens mennesker valgte gravsteder tilfeldig eller ikke. Mens gjenbruk av gravhauger forklares med arverett av eiendom, tyder andre gravers plasseringer på ideer om etterlivet er tatt hensyn til, sier Thäte.

Hør mer om vikingtidens begravelsesritualer tirsdag 9. februar kl. 18.30 på Arkeologisk museum. Fri entré.