MENY

Avdeling for samlinger

Avdeling for samlinger har ansvar for museets samlinger av gjenstander og naturvitenskapelig prøvemateriale og dokumentasjonsmaterialet utarbeidet i forbindelse med at kulturminner er undersøkt, samt ansvar for fagdatabaser, GIS og digital dokumentasjon.

Bilde av en spiralring i gull som ble funnet på Nord Braut i Klepp kommune Spiralring i gull fra Nord-Braut i Klepp kommune. Foto: Terje Tveit.

 

Avdeling samlinger tar imot gjenstander og naturvitenskapelige prøver fra arkeologiske undersøkelser. Sammen med funnene leveres alt dokumentasjonsmateriale, som foto, tegninger, rapporter og digitale måledata. Vi tar også imot funn fra Rogaland fylkeskommune sine registreringer samt gjenstander privatpersoner har funnet og levert inn til museet.

Avdelingen arbeider med alle sider av gjenstandsbehandlingen, med unntak av konservering. Vi har ansvaret for mottak, katalogisering, avfotografering og magasinering av funnmaterialet, oppfølging av utlånssaker og utsendelse av diplomer til privatpersoner som har levert inn funn. Vi veileder også studenter, forskere og publikum i våre samlinger.

I samlingsavdelingen har vi to fotografer og et velutstyrt fotoatelier. Vi tar på oss fotooppdrag både for privatpersoner og for virksomheter og låner ut bilder til ulike publikasjoner og andre formål.

Samlingsavdelingen har også ansvar for dokumentasjonsmaterialet som produseres i forbindelse med arkeologiske undersøkelser og innlevering av funn. Det vitenskapelige arkivet har ansvar for forvaltningen av flere ulike arkivsamlinger som det topografisk ordnede arkivet, tegnearkivet, helleristningskalkeringene, fotoarkivet og databaser.

Du finner mer informasjon om museets samlinger her.

Her kan du søke i fotodatabasen og i gjenstandsdatabasen.

 

Leder for avdeling for samlinger er Mari Høgestøl.