MENY

Strata valgt

Statsbygg har besluttet å gi kontrakten for prosjektering av tilbygget ved Arkeologisk museum i Stavanger til Tupelo arkitektur / Narud Stokke Wiig AS med rådgivere. Deres løsningsforslag ”Strata” ble det foretrukne konseptet. (28.09.2011)


Arkeologisk museum, eksteriør

Arkeologisk museum skal utvides, og Statsbygg har gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse for rådgivergrupper bestående av arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivende ingeniører innen bygg, varme/ventilasjon/sanitær og elektro.

Statsbygg gjennomfører plan- og designkonkurranse
• Oktober 2010: mottar 34 søknader om å bli prekvalifisert mottatt.
• Desember 2010: prekvalifiserer seks rådgivergrupper.
• April 2011: offentliggjør de seks løsningsforslagene.
• Juni 2011: Juryen kårer tre vinnere.

Strata: Tupelo arkitektur/Narud Stokke Wiig AS
Stratigrafi: Various Architects AS
Rosetta: Lund & Slaatto Ark./Schmidt Hammer Lassen Arch.

Kontrakt tildelt "Strata"
Siden juryen avsluttet sitt arbeid i juni, har Statsbygg vært i forhandlinger med de tre vinnerne om organisering, gjennomføringsevne og pris, for å avgjøre hvilket forslag man skulle jobbe videre med. Forhandlingene er nå avsluttet, og Statsbygg har altså besluttet å tildele kontrakt til dem som stod bak løsningsforslaget ”Strata”.

ARK: Tupelo Arkiktur AS / Narud Stokke Wiig AS
LARK: Gullik Gulliksen AS
RIB: Cowi AS
RIV: Cowi AS
RIE: Cowi AS

I denne avgjørelsen ble løsningsforslaget vektet 60 prosent og prosesstyring/organisering og prisen på rådgivertjenestene 20 prosent hver. ”Strata” var også det forslaget juryen hadde rangert øverst av de tre vinnerne. Juryen sier blant annet om prosjektet:

"Strata er et meget godt prosjekt. Det er overbevisende løst både med hensyn til omgivelser og bysituasjon, og med hensyn til funksjonalitet og sikkerhet for museet.”

Egenart
"Bygningen består av tre høye hovedetasjer med en innskutt messanin over en mindre del av plan 2. Det er vist vakre fasadeoppriss. Volumene er tydelige og avklarte, og markerer seg med vilje og egenart i bysituasjonen. Den nye bygningen former et helhetlig museumsanlegg som er åpent og inviterende mot både Peder Klows gate og Erlands gate. Nybygget er utformet med respekt for dagens bygninger, og tilfører eksisterende inngangsbygg et løft og en ny verdighet ved å hegne om og framheve de kvalitetene som bygget har."

• Les hele juryrapporten.
• Les om juryens sammensetning og evalueringskriteriene.
• Se også Arkeologisk museum sine nettsider.


Statsbygg vil sammen med rådgivergruppen til “Strata” nå gå i gang med skisseprosjektet. Oppstart og gjennomføring av prosjektet er avhengig av Stortingets beslutning, og det er ikke satt en dato for byggestart.