MENY

Arkeologisk konservering

Konservering av arkeologisk materiale krever kunnskap om materialer, detaljerte undersøkelser og tekniske analyser.

Konservering av arkeologisk materiale krever kunnskap om alle typer materialer som kan forekomme ved arkeologiske utgravninger der hovedgruppene er metaller, uorganiske materialer (f.eks. keramikk og glass) og organiske materialer (f.eks. tekstil, tre og lær).

Konserveringen innebærer detaljerte undersøkelser der det ofte blir tatt i bruk ulike analysemetoder for å bestemme materialtype og bevaringsgrad. Tekniske analyser vi utfører inkluderer digitale røntgenopptak, mikroskopi og diverse kjemiske analyser. Vi utfører også noen miljøanalyser for å forstå bevaringsforhold, som pH-måling, glødetapsanalyse og kjemisk analyse av jordprøver.

Vår spisskompetanse omhandler jern (teknologi, korrosjonsprosesser og konserveringsmetoder) og skjelettmateriale (analyser, nedbrytningsprosesser og tilstandsvurdering).