MENY

Detektorfunn: Konservering nå og for framtiden

Konserveringen av detektorfunn handler om å bevare både den materielle gjenstanden, men også forskningspotensialet som ligger i gjenstanden for framtiden.

 • S13222(1)før.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Forsiden av fibelen før behandling og før fiberprøven ble tatt ut.
 • S13222(2)før.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Baksiden av fibelen før behandling.
 • S13222(3)før.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Løstsittende tekstil på forsiden av fibelen innen konservering. Her skal det tas ett prøveuttak.
 • S13222(4)før.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Tekstilfibre innleiret i korrosjonsproduktene på bagsiden av fibelen innen konservering.
 • S13222(5)under.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Tekstilrester innleiret i jernkorrosjon på forsiden av fibelen som blitt synlig under rensningen av fibelen.
 • S13222(6)under.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Tekstilrester og vevningsmønstre på forsiden av fibelen som blitt synlig under rensningen av gjenstanden.
 • S13222(1)efter.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Forsiden av fibelen etter konserveringsbehandlingen er avsluttet. På den ene side av fibelen er korrosjonsproduktene ikke fjernet fordi der her er fibre og vevemønster bevart i korrosjonslaget.
 • S13222(2)efter.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Baksiden av fibelen etter konserveringsbehandlingen er avsluttet. Baksiden av fibelen er kun renset litt opp, da der her er tekstilfibre innleiret i nesten hele korrosjonslaget.
 • S13222(3)efter.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Løstsittende tekstilrester på forsiden av fibelen etter konservering. Etter rensning kunne det under mikroskop ses at tekstilet er vevet av Z-spunnet tråd.
 • S13222(4)efter.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Tekstilfibre innleiret i korrosjonslaget på baksiden av fibelen etter konserveringen er avsluttet.
 • S13222(5)efter.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Tekstil innleiret i jernkorrosjon på forsiden av fibelen etter konserveringen er avsluttet.
 • S13222(6)efter.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Tekstilfibre og avtrykk efter vevningsmønstre i korrosjonslaget på forsiden av fibelen etter konserveringen er avsluttet. Under mikroskop kunne det ses at tekstilet er et lerretsvevet stykke tekstil.

Detektorfunn er blitt en større og større del av de konserveringsfaglige oppgaver vi får inn her på arkeologisk konservering. Dette skyldes en stadig voksende interesse blant folk for arkeologi og metalldetektorsøk, noe som har bidratt til en rekke funn som ellers ikke har vært  så godt representerte i museets samling.

Forskningspotensial i detektorfunn

Metalldetektorfunn finnes ofte i topplaget av jorder, og dette er et lag som fjernes ved arkeologiske utgravninger, før utgravningen går skikkelig i gang. Dette er ikke fordi funnene i toplaget ikke kan bidra til det museumsfaglige forskningsområdet, men fordi dette jordlaget er forstyrret. Funnene i det er derfor ute av kontekst, og kan ikke nødvendigvis si noe om hva som skjedde på funnstedet. Disse funnene kan likevel bidra innenfor andre forskningsområder, som materiallære og tilgang til råstoff, samt moter og trender i formgivning og utsmykning innenfor en gitt periode i vår felles forhistorie. Konserveringen av disse funnene handler derfor ikke kun om å stoppe nedbrytningen her og nå, men også om å bevare forskningspotensialet i gjenstandene, slik at de vil være tilgengelige for fremtidige prosjekter, samt analysemetoder som kanskje ikke engang er oppfunnet ennå.

Tekstilrester i spenne

Et av metalldetektorfunnene vi her på arkeologisk konservering har hatt gleden av å jobbe med, er en svært velbevarte ornamentert fibel (spenne) fra yngre jernalder, den perioden som kalles merovingertid, ca. 550 – 800 år e.Kr. Fibelen ble funnet i 2013 i Klepp kommune av metaldetektorentusiast Erik Alve. Denne fibelen er unik, ikke kun på grunn av at den er så godt bevart, at den har ornamentikk i overflaten, eller fordi den har rester av festingsnålen bevarte på begge sider, men fordi det flere steder, innleiret i korrosjonen eller løstsittende, er rester av bevart tekstil fra klærne til personen som opprinnelig bar dette smykket. Disse tekstilrestene er det viktige å bevare, da de inneholder informasjon om hvilket materiale klesplagget var laget av, samt hvilke metoder som ble brukt ved spinningen og vevingen.

Viktig å bevare

Konserveringen av fiblene og tekstilrestene skal derfor utføres slik at tekstilrestenebevares, men også slik at metallet i fiblene stabiliseres, og ornamentikken synliggjøres. Ideelt sett skal tekstilfiberne bevares ubehandlet, slik at de ikke er forurenset av stoff brukt under konserveringen når man eventuelt ønsker å gjøre ulike typer analyser i fremtiden. Samtidig er det nødvendig å behandle selve gjenstanden for å sikre bevaring. Før konserveringen ble det derfor tatt ut veldokumenterte prøver av tekstilfibrene, som vil kunne benyttes ved eventuelle fremtidige analyser.

Tekst: Louise Monica Tandrup Jensen