MENY

Hva kan dette være? En mystisk gjenstand fra en mystisk steinrøys.

En unik nesten 3000 år gammel tregjenstand funnet på Sømme i Sola i 2014 er fremdeles et mysterium. Hva har den blitt brukt til? Og hvordan jobber konservatorene for å bevare den for fremtiden?

Pinne i tre med utskjæringer som er flere tusen år gammel og med en ukjent funksjon. Arkeologene aner ikke hva denne nesten tre tusen år gamle tregjenstanden ble brukt til.

En mystisk gjenstand av tre ble funnet i en steinrøys under utgravning i 2014 på Sømme i Sola kommune. Røysen minner om en gravhaug, men det er ikke funnet noen menneskelige levninger. I stedet tror arkeologene at dette kan være et anlegg for rituell aktivitet, et slags alter. I røysa ble det også funnet en unik gjenstand av tre. Det eneste vi vet er at den er laget av treslaget ask, og at den er nesten 3000 år gammel, altså fra bronsealderen. Kan den være et fiskeredskap? Noe fra en båt? Har du sett noe lignende? Hva tror du det kan være? Ta gjerne kontakt med Arkeologisk Museum om du har tips.

 

Hvordan har gjenstanden blitt bevart i nesten 3000 år og hvordan bevare den for fremtiden?

På laboratorie ved Arkeologisk Museum jobber man nå med å konservere dette unike funnet. Det er sjelden at vi finner så gammelt tre bevart. Treverk råtner vanligvis ganske fort i jorda. Her har treet blitt bevart ved at det har vært i et oksygenfattig miljø, i en torvmyr, og det har trolig vært gjennomtrukket av vann det meste av tiden. Selv om gjenstanden ser godt bevart ut, er den svært skjør og myk. Treverket er som en svamp fylt med vann og hvis det tørket ut ville det krympe og sprekke opp. Foreløpig oppbevarer vi derfor gjenstanden i vann i en luft-tett boks, og i kjøleskap for å unngå muggvekst. En vanlig metode for behandling av slikt tre er å erstatte vannet med et annet materiale, og så frysetørke det, eller la det tørke svært sakte og kontrollert for å unngå oppsprekking. Konservatorene vurderer her å bruke en type vannløselig plast (melaminplast) og har gjort tester med biter av tre-røtter funnet på samme sted.

To arkeologer graver frem steinrøysen der den mystiske tregjenstanden ble funnet.

Steinrøysen der gjenstanden ble funnet.