MENY

Rekonservering av et sverd fra vikingtid

Rekonserveringen av gjenstander er en del av arbeidet som konservator. Magasinenes skjulte skatter.

 • Ferdig konservert sverd
  Her er sverdet etter rensing, det blitt ikke fjernet alt korrosjonsprodukter for det fants så mye organiske rester, det blitt heller ikke limt sammen, for det var for skjør for å tåle belastningen.
 • Bildet viser en fragmentert sverd som det kommer fra magasinet
  Disse fragmenter av et sverd ble konservert tidligere. I forbindelse med en gjennomgang av magasinrevisjonen skal sverdet undersøkes og ved behov konsolideres og pakkes på en forsvarlig måte.
 • Sverdhåndtaket konservert med voks
  Her vises sverdhåndtaket som har blitt tidligere konservert med voks, det finnes også flere lag med organiske rester.
 • Bildet viser rester av sølv- og kobberinnlegg skujt under en lag av jernkorrosjon
  I detalj ser man rester av et sølv-innlegg, ennå skjult av et lag med jernkorrosjon.
 • Bildet viser et røntgenbilde
  Røntgenbilder hjelper til å forklare de ulike materiale.
 • Detalj av sølv- og kobberinnlegg etter rensing
  Her er en stordel av overflaten renset og dekoren vises fram.
 • Tversnitt av sverdet
  Her ser man de ulike lag av organisk og uorganisk materiale i tverrsnitt. I midten ser du selve sverdbladet, så kommer en veldig tynt lag med pels og så et treslag, dette er sverdsliren. Det store konglomerat er korrosjon, lær og ull.
 • Detalj av tversnitt
  Her ser man det ennå litt bedre.
 • Tekstil rester på sliren
  På sverdbladet finnes også andre rester, for eksempel tekstil.
 • Rester av tre, tekstil og muligens skinn
  Rester av tre, tekstil og muligens lær på slia.
 • Trerester på håndtak
  Dette her er trerester på handtaket.
 • Tegning av sverdet
  I denne tegning vises en oversikt av materialer som blitt funnet på sverdet.
 • Sverdet er klar til magasinering
  Pakket sverd ferdig til levering til magasin.

Her er et fint eksempel av et funn fra magasinrevisjon. Dette sverdet kom i flere deler til konservering fra magasinet. Det ble katalogisert i 1906 av den kjente arkeologen Jan Petersen og har vært tidligere konservert med voks. Det ble ikke renset i sin tid og etter alle disse år er det blitt ganske støvete.
Da sverdet kom til konservering var det heller ikke helt sikkert nøyaktig hvilken tidsperiode sverdet var fra, eller hvordan det faktisk så ut da det var helt.
Det man vet er at sverdet ble funnet på Tjora i Sola kommune, men funnomstendighetene rundt sverdet er uvisst.

Etter undersøkelse og rensing kan konservatorene konkludere med at sverdet er fra vikingtid, for den har en helt spesielt type hjalt (sverdhåndtak), en såkalt type H (typologi er en slags relativ datering i arkeologien) og derfor kan det dateres i vikingtid (700-1005 e.Kr.). Det var en veldig kostbart våpen. Siden sverdet er fullstendig bevart, kan vi også bestemme lengden, som var minst 97 cm. I tillegg kan vi si noe om håndtaket (den hadde en såkalt innlegg av sølv og kobber) og grepet var trolig lagt av et slags løvtre. Sverdsliren, bestående av et ikke nærmere bestemt bartre, var dekket med tekstil (ull-lerret) og muligens med skinn. Det finnes også rester av pels som har kledt innsiden av sliren.

Sverdet kunne ikke bli fullstendig renset, for det er svært korrodert. Å  fjerne alt korrosjon og jordsmonn vil gjøre sverdet veldig skjørt og vanskelig å håndtere. I tillegg er det organiske rester skjult i korrosjonen, som muligens kan undersøkes i framtiden.

Tekst: Cora Oschmann