MENY

Arkeologisk konservering

Konservering av arkeologiske funn krever detaljerte undersøkelser, tekniske analyser og kunnskap om materialene.

 • Delvis renset sverdknapp
  Fragment av sverdhåndtak med sølvdekorasjon under rengjøringsprosessen
 • Konservator ved prøvetaking av beinmateriale
  Konservator i arbeid, her ved prøvetaking av beinmateriale
 • En haug av keramikk
  Arkeologiske keramikk-kar kan utgjøre et avansert puslespill!
 • Konservatorer på feltarbeid
  Konservatorer i felt, i gang med sikring av et funn

Conservare er latinsk for å: bevare, redde, oppbevare, beskytte …

… og her, på arkeologisk konservering, er det nettopp dette vi driver med. Vi tar vare på gjenstandene som minne om fortiden og bevarer dermed potensialet for fremtidig forskning og videre undersøkelser. Vi jobber med funn som er gravd fram fra jord, og som for det meste stammer fra en tid der det ikke eksisterte skriftlige kilder. Gjenstandene og funnomstendighetene er derfor et unikt arkiv som kan fortelle oss om livet i fortiden.

Men det er ikke alt vi gjør

Ved siden av å bevare gjenstander på best mulig måte, gjør vi analyser og undersøkelser med mål om å oppnå ny kunnskap om materialet, dets bruk og ulike fremstillingsprosesser. Det er også veldig viktig å forstå miljøet i jorden der funnene har ligget, for slik å forstå bevaringsprosesser og tilstanden til materialet i dag.  

Vi har flere og varierte oppgaver

I tillegg til å jobbe med funn fra de arkeologiske utgravningene og løsfunn fra privatpersoner, undersøker og rekonserverer vi også gjenstander fra våre samlinger ved behov. Dette kan være alt fra sverd og smykker til små biter av tekstil, knust keramikk eller glassperler, bein og jordprøver. Vi støter på mye rart og det er stor variasjon i det materialet vi jobber med, noe som er spennende og utfordrende.

Vi dokumenterer og beskriver gjenstandene nøyaktig ved hjelp av vår egen kompetanse, kunnskap fra andre fagområder og ved bruk av ulike fysiske og kjemiske analysemetoder. Vi må også sørge for at funnene oppbevares på best egnete måte, både i magasinene og i utstillingen.

 • Bilde av spenne etter konservering.

  Konservering nå og for framtiden

  Funn etter søk med metalldetektor er blitt en større og større del av de konserveringsfaglige oppgaver vi får inn på Arkeologisk museum.  Konserveringen av detektorfunn handler om å bevare både den materielle gjenstanden, men også forskningspotensialet som ligger i gjenstanden for framtiden.

  Les mer om arbeidet med detektorfunnene.

 • Bilde av mystisk gjenstand

  En mystisk gjenstand fra en mystisk steinrøys

  Hva kan dette være? En unik nesten 3000 år gammel tregjenstand funnet på Sømme i Sola i 2014 er fremdeles et mysterium. Hva har den blitt brukt til? Og hvordan jobber konservatorene for å bevare den for fremtiden?

  Les mer om denne gjenstanden og arbeidet med den

 • Disse fragmentene av et sverd ble konservert tidligere.

  Rekonservering

  Rekonserveringen av gjenstander er en del av arbeidet som konservator. Magasinenes skjulte skatter får nytt liv ved hjelp av våre dyktige konservatorer.

  Les mer om rekonservering av et sverd fra vikingtiden.