MENY

Malerikonservering og bygningsundersøkelser

Noen av konserveringsavdelingens ansatte er spesialister på ikke-arkeologiske kulturminner som f.eks. verneverdige og fredete bygninger, gammelt og verneverdig inventar i kirker som altertavler, prekestoler, malerier og skulpturer.

En malerikonservator som retusjerer et bilde Malerikonservator Anne Ytterdal i arbeid

MALERIKONSERVERING OG BYGNINGSUNDERSØKELSER

Avdelingens to malerikonservatorer har kompetanse på behandling av malerier på tre og lerret. Malerikonservatorene arbeider tett med Stavanger kunstmuseum og i den forbindelse er behandling, tilstandsvurderinger og kureroppdrag knyttet til inn- og utlån viktige arbeidsoppgaver.

Veggfast dekor, kirkeinventar og polykrom skulptur inngår også som kompetanseområder innen faget. Det rike 1600-tallsinventaret i mange av Rogalandskirkene har gitt malerikonservatorene stor maleteknisk innsikt om denne perioden både på liturgiske møbler og veggdekorer.

Innen bygningsvernet har malerikonservatorenes kompetanse gitt mange oppdrag med bygnings- og fargearkeologiske undersøkelser i vernede og fredete hus. De siste 15 årene har vi gjennomført fargeundersøkelser i tilknytning til rehabiliteringer i Stavanger av bl.a Ledaal, Skagen 18, Kongsgård skole, Petrikirken og den gamle Tollboden. Andre prosjekter har vært Fogdahuset i Sandnes, Bergesenhuset på Vibrandsøy i Haugesund og Gamlehaugen i Bergen.

 

MARIAKIRKEN I BERGEN

Malerikonservatorene ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger (AM-UiS) ble i 2010 tildelt arbeidet med konservering av inventar fra Mariakirken i Bergen. Oppdragsgiver er Bergen kirkelige fellesråd.  Vi har vært til sammen fire malerikonservatorer som jobber med prosjektet, to faste og to prosjektansatte. Prosjektet har gått over fem år og i løpet av denne tiden har vi behandlet tilsammen 27 inventarstykker; 23 malerier og epitafier, et stort krusifiks, himlingen på prekestolen, en kalvariegruppe og ikke minst et av landets flotteste middelalderalterskap. Mariakirken var sognekirke for de tyske kjøpmennene i Bergen mellom 1408 og 1766. De fleste av maleriene er fra 1600-tallet med nordtysk stilpreg. Alterskapet er trolig laget i Lübec på slutten av 1400-tallet.