MENY

Steinkonservering og bygningsrestaurering

Steinkonservering innebærer vern, konservering og restaurering av bygninger av stein og mur, fredete ruiner og automatisk fredete kulturminner ute i terrenget, som bautaer, steinkors og helleristninger.
Her inngår praktisk arbeid med god kompetanse på tradisjonelt håndverk som smiing, muring og steinhogging samt kunnskap som gir grunnlag for rådgivning/konsulentvirksomhet, bygningsundersøkelser og dokumentasjon.
Arkeologisk museum har også kompetanse på forgyllingsteknikk og klimakontroll.