MENY

Museumsstyrets medlemmer

Nytt museumsstyre 01.08.2017 – 31.07.2021

Leder:
Axel Christophersen, Professor, Vitenskapsmuseet, NTNU

Øvrige faste medlemmer:
Annamaria Guitierrez, Stavanger Venstre
John Peter Hernes, Gruppeleder Stavanger Høyre
Magne Bartlett, Studentrepresentant
Wenche Brun, Vitenskapelig ansatt, Arkeologiskm museum, UiS
Astrid Johanne Nyland, Vitenskapelig ansatt, Arkeologiskm museum, UiS
Krister Eilertsen, Vitenskapelig ansatt, Arkeologiskm museum, UiS
Ellen Tjørnhom Bøe, Teknisk-administrativt ansatt, Arkeologiskm museum, UiS

Varamedlemmer: 
Karl Karlhovd, Ass. Museumsdirektør KHM UiO,  1. vara eksterne medlemmer
Trond Meling, 1. vara vitenskapelig ansatte
Eli-Christine Soltvedt, 2. vara vitenskapelig ansatte
Barbro Irene Dahl, 3. vara vitenskapelig ansatte
Anne Kari Skår, 4. vara vitenskapelig ansatte
Sigrid Alræk Dugstad, 5. vara vitenskapelig ansatte 

Administrasjon:
Ole Madsen, museumsdirektør, styrets sekretær