MENY

Museumsstyrets medlemmer

Nytt museumsstyre 01.08.2017 – 31.07.2021

 

Leder:
Axel Christophersen, Professor, Vitenskapsmuseet, NTNU
 

Øvrige faste medlemmer:

Kari Nessa Nortun, Gruppeleder Stavanger AP
John Peter Hernes, Gruppeleder Stavanger Høyre
Magne Bartlett, Studentrepresentant

 

Wenche Brun, Vitenskapelig ansatt, AM-UiS
Astrid Johanne Nyland, Vitenskapelig ansatt, AM-UiS
Krister Eilertsen, Vitenskapelig ansatt, AM-UiS
Margareth Hana Buer, Teknisk-administrativt ansatt, AM-UiS 

Varamedlemmer: 
Annamaria Guitierrez, Leder Kommunalstyret for kultur og idrett Stavanger, 1. vara eksterne medlemmer
Karl Karlhovd, Ass. Museumsdirektør KHM UiO, 2. vara eksterne medlemmer
Trond Meling, 1. vara vitenskapelig ansatte
Eli-Christine Soltvedt, 2. vara vitenskapelig ansatte
Barbro Irene Dahl, 3. vara vitenskapelig ansatte
Anne Kari Skår, 4. vara vitenskapelig ansatte
Sigrid Alræk Dugstad, 5. vara vitenskapelig ansatte 
Ellen Tjørnhom Bøe, 1. vara teknisk-administrativt ansatte

 

Administrasjon:
Ole Madsen, museumsdirektør, styrets sekretær