MENY

Publikasjonsserier på Arkeologisk museum

Arkeologisk museum har en omfattende publisering som er delt inn i ulike serier. De fleste utgivelser fra museets publiseringsvirksomhet er til salgs i museumsbutikken. De kan også lånes på vårt bibliotek.

Gullbrakteater. Foto: Terje Tveit Gullbrakteater. Foto: Terje Tveit

Noen av publikasjonene foreligger digitalt mens andre er tilgjengelige i museumsbutikken og på biblioteket. En oversikt over de enkelte seriene fins i menyen til venstre.
Dersom du ønsker å bestille en publikasjon fra butikken, send en epost til bodil.svendsen@uis.no.

AmS-Skrifter publiserer vitenskapelige monografier og artikkelsamlinger med høy bearbeidingsgrad, utgis på et verdensspråk. Serien ligger på nivå 1 i poengsystemet for forskningsbidrag.

AmS-Varia publiserer vitenskapelige monografier og artikkelsamlinger. Serien ligger på nivå 1 i poengsystemet for forskningsbidrag.

AM-Profil er en «all round»-serie som skal publisere rapporter, museumsfaglige artikler og bøker, lærebøker, konferansebidrag, oppslagsverk, kompendier osv.

Frá haug ok heiðni er et populærvitenskapelig tidsskrift med artikler om funn, feltundersøkelser, forskning og utviklingsarbeid ved museet.

AmS-Småtrykk inneholder populærvitenskapelige artikler, utstillingskataloger, temaguider o.l.

Oppdragsrapporter gis ut i forbindelse med avslutning av eksternfinansiert oppdragsvirksomhet og inneholder informasjon om arkeologiske utgravinger, konservering av ulike typer materiell kultur, samt restaurering av malerier og bygninger.

AmS-Rapport er rapporter fra museets ulike fag- og arbeidsområder. Serien er avsluttet.