MENY

AM-Forlag og redaksjonsutvalget

Forlaget ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger er ansvarlig for utgivelsen av publikasjoner i museets tre vitenskapelige serier, AmS-Skrifter, AmS-Varia og AM-Profil. Redaksjonsutvalget er ansvarlige for det faglige innholdet samt klargjøring av manus til publisering.

Bilde av forgylt bokspenne. Utstilt på Arkeologisk museum. Forgylt bokspenne fra Irland. Foto: Terje Tveit

AmS-Skrifter og AmS-Varia gir publikasjonspoeng på nivå 1 i systemet for forskningsbidrag. AmS-Skrifter skal være på et verdensspråk. AmS-Skrifter og AmS-Varia utgis i trykt versjon, mens AM-Profil skal være digitale. Alle er "Open Access"-serier. 

Forlaget har ansvaret for at utgivelsene følger gjeldende juridiske og publiseringsmessige retningslinjer. Det er laget veiledninger for hvilke faglige og tekniske krav som er satt for at innsendte manuskripter skal kunne publiseres i de ulike seriene.  Redaksjonsutvalget ved AM er ansvarlig for å klargjøre manuskripter til publisering, medlemmene i redaksjonsutvalget skal speile museets tverrfaglige virksomhet.


Kontaktperson for forlaget er Kristin Armstrong Oma.