MENY

AM-Profil 2

I forbindelse med at bedriften Baker Hughes Norge ønsket å utvide sin virksomhet, ble det i 2008 og 2009 foretatt arkeologiske undersøkelser på Tjora i Sola kommune. Det ble funnet graver, dyrkingslag, kokegroper, rester etter langhus. En stor flyttblokk ble også undersøkt og funn tyder på at det har vært foretatt ofringer rundt blokken fra slutten av yngre steinalder til begynnelsen av jernalderen. Les mer om dette i AM-Profil 2

Fyllingen, H. 2015.

Resultater fra undersøkelsene av et gravfelt, en flyttblokk og bosetningsspor på Tjora gnr 10 i Sola k.