MENY

AmS-Småtrykk

AmS-Småtrykk er en populærvitenskapelig serie, og Avdeling for formidling har det redaksjonelle ansvar.

Oversikt over tidligere utgivelser, enkelte er tilgjengelige i museumsbutikken:

1.     Tysdal, Olav (red.) 1979: Spor fra fortida i Riska. (UTSOLGT).

2.     Bang-Andersen, Sveinung (red.) 1979: Karmsundet gjennom 10 0000 år.

3.     Ulla/Førre-undersøkelsene. 1979. Utgitt i samarbeid med Stavanger Turistforening.

4.     Bakkevig, Sverre 1979: Nyttevekster fra fortid og nåtid.

5.     Myrvold, Lillann (red.) 1979: Gjemt og glemt – barn i fortiden. (UTSOLGT).

6.     Skjelstad, Reidulv 1980: Ullandhaug: Eit gardstun frå eldre jernalder. (UTSOLGT).

7.     Skjelstad, Reidulv 1980: Ullandhaug: A farm from the Iron Age. (UTSOLGT). 

8.     Aag, Finn-Henrik 1981: Rogalands eldste rune-innskrifter.

9.     Bang-Andersen, Sveinung 1981: Jæren i de eldste tider.

10.    Myhre, Bjørn 1981: Sola og Madla i førhistorisk tid.

11.    Møllerop, Odmund 1982: Fornminner i Rogaland. (UTSOLGT).

12.     Skjelstad, Reidulv 1983: Ullandhaug: Une ferme de l'Age de Fer.

13.     Bang-Andersen, Sveinung 1983: Svarthålå på Viste – boplass i 6000 år. (Summary in English). 

14.     Tysdal, Olav 1983: Strandgravfelta på Jæren.

15.     Thomsen, Hanne 1985: Isbjørnen fra Finnøy. (Summary in English).

16.     Høigård Hofseth, Ellen (red.) 1985: Viva på Hå.

17.     Holck, Per 1985: Sott og sår - sykdom og skader i middelalderen. (UTSOLGT).

18.     Sør-Reime, Geir 1987: Øya som gudane elskar. 3 (engelsk, tysk og fransk sammendrag).

19      Møllerop, Odmund 1987: Spor i jord. Rogaland fra istid til vikingtid.

20.     Kleppe, Else Johansen 1987: Ullandhaug – en gård i eldre jernalder.

21.     Løken, Trond 1988: Bygg fra fortiden - Forsand i Rogaland – bebyggelses-sentrum gjennom 2000 år.

22.     Tysdal, Olav 1988: Kulturstien på Tau.

23.     Lillehammer, Grete & Thomsen, Hanne 1991: ØKO-ØKO. Mennesket og stranden.

24.     Løken, Trond 1991: Glimt fra de senere års undersøkelser på Forsandmoen.

25.     Kleppe, Else Johansen & Lundström, Inga 1992: Det var en gang i Rogaland. Once upon a time in Rogaland.

26.     Skår, Anne Kari 1992: Gammel gård gjenoppstår. Fra gamle tufter til levende museum.

27.     Lundström, Inga & Adolfsson, Gundula 1995: Den sterke kvinnen. Fra volve til heks.

28.     Lundström, Inga & Adolfsson, Gundula 1995: The Powerful Woman - From volve to witch

29.     Lundström, Inga & Adolfsson, Gundula 1995: La Femme Forte - De magicienne à sorciere

30.     Foldøy, Oddveig (red.) 1995: Museoteket. Rogalandsfunn fra istid til middelalder.

31.     Foldøy, Oddveig (red.) 1995: The Museotec - Finds of Rogaland from Ice age to Middle Ages.

32.     Kleppe, Else Johansen 1996: Ullandhaug - an Early Iron Age Farm.

33.     Kleppe, Else Johansen 1996: Ullandhaug - ein eisenzeitliche Siedlung.

34.     Foldøy, Oddveig & Lundström, Inga 1995: Vikingen i den norske sjel.

35.     Foldøy, Oddveig & Lundström, Inga 1995: The Viking in the Norwegian Soul.

36.     Foldøy, Oddveig & Lundström, Inga 1995: Le Viking dans l'identité norvègienne.

37.     Kleppe, Else Johansen 1996: La ferme de l'Age de Fer en Ullandhaug.

38.     Foldøy, Oddveig (red.) 1997: Frøyas hus. Rapport fra fagseminaret "Kvinne- og dagligliv i sagatid", som ble holdt på Hamar 28.-29. April 1994.

39.     Solheim Pedersen, Einar 1997: Det sårbare mennesket - Klima mellom to istider.

40.     Sør-Reime, Geir 1997: Talende berg, Tause berg.

41.     Hernæs, Per 1997: Vikinger på Arkeologisk museum i Stavanger.

42.     Hernæs, Per 1997: The vikings in the museum of Archaeology, Stavanger,

43.     Hernæs, Per 1997: Die wikinger im Archaologischen museum in Stavanger.)

44.     Foldøy, Oddveig, Lundström, Inga, Pilvesmaa, Marja-Leena 1998: Fra enten eller til både og. Sanningen har sina sidor.

45.     Bakkevig, Sverre, Komber, Jochen & Løken, Trond 1998: LANDA - Fortidslandsbyen på Forsand.

46.     Myhre, Lise Nordenborg 1998: Historier fra en annen virkelighet. Fortellinger om bronsealderen ved Karmsundet.

47.     Opedal, Arnfrid 1998: De glemte skipsgravene. Makt og myter på Avaldsnes.

48.     Foldøy, Oddveig & Lundström, Inga 1998: Nordisk Museumsfestival 1998.

49.     Sør-Reime, Geir, Skår, Anne Kari & Haavaldsen, Per 1998: STORHAUGENE, Nordens pyramider, kulturminner fra eldre bronsealder i Rogaland.

50.     Sør-Reime, Geir, Skår, Anne Kari & Haavaldsen, Per 1998: MOUNDS OF MAJESTY, Monuments and artifacts from the early Bronze Age in Rogaland.

51.     Sør-Reime, Geir, Skår, Anne Kari & Haavaldsen, Per 1998: SUURED KÃÃBASKALMED, Pohjala puramiidid vanema pronksiaja muistised Rogalandis.

52.     Sør-Reime, Geir, Skår, Anne Kari & Haavaldsen, Per 1998: LES GRANDS TUMULUS, Les pyramides du nord vestiges culturel de L'Âge du bronze ancien dans le Rogaland.

53.     Sør-Reime, Geir, Skår, Anne Kari & Haavaldsen, Per 1998: DIE GROSSHÜGEL, Pyramiden des Nordens. Kulturdemkmäler aus der älteren bronzezeit in Rogaland.

54.     Sør-Reime, Geir (red.), Hernæs, Per, Vevatne, Kjersti, Skår, Anne Kari 1999: Vikingløypa  gjennom Rogaland.

55.     Sør-Reime, Geir (red.), Hernæs, Per, Vevatne, Kjersti, Skår, Anne Kari 1999: The Viking Trail throught Rogaland.

56.     Sør-Reime, Geir (red.), Hernæs, Per, Vevatne, Kjersti, Skår, Anne Kari 1999: Sur les pas des Vikings a travers le Rogaland.

57.     Sør-Reime, Geir (red.), Hernæs, Per, Vevatne, Kjersti, Skår, Anne Kari 1999: Wikingerspuren in Rogaland).

58.     Sør-Reime, Geir (Red.), Kjeldsen, Gitte 1999: Rock art "Axe and ear" - petroglyphs and other cultural remains from the younger Bronze Age in Rogaland.

59.     Sør-Reime, Geir (Red.), Kjeldsen, Gitte 1999: Axt und ähre. Felsbilder und Häuser aus der jüngeren Bronzezeit in Rogaland.

60.     Sør-Reime, Geir (red.) 1999: Rogaland 500-500 - kulturminner fra eldre jernalder i Rogaland.

61.     Sør-Reime, Geir (red.) 1999: Rogaland 500-500, artefacts and monuments from the Early Iron age in Rogaland.

62.     Sør-Reime, Geir (red.) 1999: Rogaland 500-500, Kulturdenkmäler aus der älteren Eisenzeit in der Provinz Rogaland.

 

63.     Sør-Reime, Geir (red.) 1999: Rogaland 500-500, Cultuurhistorische monumenten in Rogaland.

64.     Larsen, Cecilie 2000: Skjulte skatter, funn fra Rogaland i andre museer,

65.     Foldøy, Oddveig (red.) 2001: Nordisk Museumsfestival 2000

66.     Sør-Reime, Geir (red.) 2001: Dei fyrste fára - Steinalderløypa gjennom Rogaland.

67.     Sør-Reime, Geir (red.) 2001: The first footsteps. Stone Age trail through Rogaland.

68.     Stenløkk, Jan 2002: Fossiler. Visittkort fra fortiden.

69.     Bang-Andersen, Sveinung 2003: Hvis steiner kunne tale... Om dagligliv i Rogaland i eldre steinalder.

70.     Kristoffersen, Siv 2002: Halfdan was here! The Byzantine Empire and Scandinavia 400 - 1000 AD (UTSOLGT).

71.     Kristoffersen, Siv 2002: Halfdan buradaydi! Konstantinopol ve Iskandinavya MS 400 - 1000

72.     Skår, Anne Kari 2003: På klassetur til fortida. Bruk av fornminner i undervisningen.

73.     Sør-Reime, Geir (red.) 2003: Mellomalderminne i Rogaland

74.     Sør-Reime, Geir (red.) 2003: Medieval monuments in Rogaland (engelsk versjon)

75.     Foldøy, Oddveig (red.) 2004: Nordisk Museumsfestival 2002

76.     Bakkevig, Sverre 2004: God mat i fortiden

77.    Solheim Pedersen, Einar (red.) 2006: Karavanserai. Aserbajdsjan – ildens rike

78.    Løken, Trond og Myhre, Bjørn 2008: Slaget. Ryger på Hærferd. The Battle. Warriors from Rogaland

79.    Bakkevig, Sverre. Simonsen, Asbjørn. Tysdal, Olav. Vinsrygg, Synnøve 2008:  Spor fra fortida i Riska. 

80.    Kristoffersen, Siv og Armstong Oma, Kristin 2008 : Solens reise. Rogaland i europeisk bronsealder

81.   Særheim,  Inge 2009: Ryger ristar runer.

82.    Bøe, Ellen 2010: Til árs ok friðar – for godt år og fred! Et hefte om opphavet til våre juletradisjoner med oppskrifter og mønster. 

83.    Kristoffersen, Siv 2010: Rogaland gjennom 10 000 år / Rogaland – 10 000 Years of Prehistory.

84.    Kristoffersen, Elna Siv 2012: Mytologi i gull. Fortellinger i brakteater og dikt.

85.    Kristoffersen, Elna Siv 2014: Touched by a Viking. Tales of treasures.

86.    Særheim, Inge 2014: Ryger ristar runer.

87.    Kristoffersen, Elna Siv 2016: Møt mennesket. Til jord skal vi bli? Skjeletters liv etter døden. Rogaland gjennom 11 000 år.

88.    Kristoffersen, Elna Siv 2017: Isbjørnen fra Finnøy. Rogaland ved istidens slutt.

89.    Kristoffersen, Siv (red.) 2017: I begynnelsen. Opphavsmyter fra hele verden.

90.    Kristoffersen, Siv (red.) 2018: Rogaland gjennom 10 000 år.

91.    Kristoffersen, Elna Siv 2018: Rogaland – 10 000 years of prehistory.

92.    Bakkevig, Sverre 2018: Kule sider om fortiden. Dagligliv for flere tusen år siden. (E-bok).

Fra AmS Småtrykk nr 83

Fra AmS Småtrykk nr 83