MENY

AmS-Varia

AmS-Varia publiserer monografier og artikkelsamlinger, i hovedsak innenfor studiet av forholdet mellom mennesker og natur i førreformatorisk tid.

Bilde av et bånd av forgylt sølv. Dette dekorerte båndet har sittet på et reparert glassbeger. Båndet er dekorert av sammenfiltrede menneskefigurer og er i forgylt sølv. Foto: Terje Tveit

Det er en fordel at artikler henter tema fra den sørvestlige del av Norge. Manuskripter med andre tema og fra andre geografiske områder kan også bli publisert. Manuskripter med en tverrfaglig og/eller teoretisk innfallsvinkel, eller som omfatter eksperimentell virksomhet, vil bli prioritert. Det gjelder også ny kunnskap innenfor museale virksomhetsområder eller museologi, eksempelvis: vern, forskning på innsamlet gjenstandsmateriale i egne samlinger, arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser, feltarbeidsmetodikk, konservering og formidling. Manuskriptene skal være på et høyt vitenskapelig bearbeidingsnivå.

AmS-Varia er poenggivende på nivå 1 i poengsystemet for forskningsbidrag.

AmS-Varia er en "Open Access-serie".