MENY

AmS-Varia 43

Konstruksjon og byggeskikk. Maskinell flateavdekking - metodikk, tolkning og forvaltning. Redaktører: Mari Høgestøl, Lotte Selsing, Trond Løken, Arne Johan Nærøy og Lisbeth Prøsch-Danielsen.

Artikkeloversikt:

 1. Maskinell flateavdekking – historikk og potensial. Trond Løken.
 2. Historisk riss av utvikling og integrering av arkeologiske og naturvitenskapelige metoder. Eksempler fra Forsand og Rogaland for øvrig. Lisbeth Prøsch-Danielsen.
 3. Spesialområde bevaring – virker det etter hensikten? En evaluering av Rogaland fylke. Jens Flemming Krøger.
 4. Resultater av gradiometerundersøkelser av to fornminnelokaliteter i Nord-Trøndelag. Kari Støren Binns og Richard Binns.
 5. Hvor gammelt er huset? Om datering av langhusene på Veien, Ringerike. Lil Gustafson.
 6. Plantemakrofossiler i konstruksspor. Kilde til økt kunnskap om forhistorisk tid. Eli-Christine Soltvedt.
 7. En kritisk evaluering af fladeafdækning som udgravningsmetode. Søren Diinhoff.
 8. Den vestnorske agrarbosætning. Fra sen stenalder til folkevandringstid. Arkeolgiske resultater fra et tiår med fladeafdækninger på Vestlandet. Søren Diinhoff.
 9. Arkeologiske undersøgelser forud for bygningen af ny E6 gennom Melhus, Sør-Trøndelag. Preben Rønne.
 10. Fra stolpehull til hushold. Utgravninger av hustomter på Kvenild, Trondheim 1998. Geir Grønnesby.
 11. Toskipede hus i neolitikum og eldste bronsealder. Ragnar L. Børsheim.
 12. Kvåle i Sogndal – ny metodik for gravning af fossile marker. Søren Dinnhoff.
 13. Settlement and Economy in the Late Neolithic and Bronze Age of Southern Norway. Christopher Prescott.
 14. Høvdingsetet på Borg: Konstruksjonsspor er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for tolkning. Gisle Jakhelln.
 15. Mennesker forhold til vær og klima i forhistorien. Skisser til metodeutvikling. Marianne Nitter.
 16. Fra hall til stove. Helge Sørheim.
 17. Siste nytt fra bygningsforskningen i Bergen. John Olsen.