MENY

AmS-Varia 55

Kristoffersen, E.S, Nitter, M. & Pedersen, E.S. (red.). 2015. Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen.

Artikkeloversikt (felles referanseliste):

 

  1. Et Akropolis på Jæren? Introduksjon. Elna Siv Kristoffersen.
  2. Jærens Akropolis. Landskap og fornminner på Anda-/Tuhøyden / The Acropolis of Jæren. Landscape and ancient monuments on the Anda and Tu mountain ridge* Grete Lillehammer
  3. Sosiale strukturers romlige manifestasjon. Gravanlegg og landskap som kilde til mentalitet og sosiale inndelinger / Social structures as spatial manifestations. Burias and landscape as sources of mentality and social classifications* Grethe Bjørkan Bukkemoen.  
  4. Stadnamn og sentralitet i eit jærsk jordbrukssamfunn frå jernalderen / Place names and centrality in an agrarian siciety in Jæren in the Iron Age* Inge Særheim.
  5. Jæren og verden. Bronsekar og glass fra Hauge og Tu / Objects from afar. Imports at Hauge and Tu* Åsa Dahlin Hauken.
  6. Kvinnene fra Krosshaug i Klepp og Hol på Inderøya / The women from Krosshaug in Klepp and Hol on Inderøy* Bente Magnus.
  7. Gårdarna Hauge och Tu i Klepp. En kultplats med kvinnliga kultledare? / The farms og Hauge and Tu in klepp. A Cultic place with female cultic leaders* Oluf Sundqvist.
  8. To graver med hest og hesteutstyr fra Tu. Maktpolitiske forhold på Sørvestlandet i yngre jernalder / Two graves with horses and horse equipment from Tu. Political relatinons in Southwest Norway in the Late Iron Age* Trond Meling.
  9. På terskelen til historisk tid. Runesteinene fra Tu og Kleppe / The threshold of historical times. The runestones fra Tu and Kleppe* John Hines.
  10. Referanser

 Artikler med * er fagfellevurdert