MENY

Frá haug ok heiðni - 1980

1980, nr 1

 • Møllerop, Odmund 1980: Rogalands arkeologiske forening 20 å. Nr.1, s. 3-4
 • Skjelstad, Reidulv 1980: Register for "Frá haug ok heidni" 1960-1979. Nr. 1, s. 5-57.


1980, nr 2. Temanummer om Bokn

 • Thomsen, Hanne 1980: Da Bokn steg opp av iskaldt hav. Nr. 2, s. 63-64. (Om Bokns geologi)
 • Bang-Andersen, Sveinung 1980: Bosetningen på Bokn belyst ved funn og fornminner. Nr. 2, s. 65-77
 • Lindanger, Birger 1980: Busetnad i Bokn 1300-1800. Nr. 2, s. 78-87
 • Langhelle, Svein Ivar 1980: Fiskar og bonde. Nr. 2, s. 88-92
 • Lindblom, Inge 1980: Den arkeologiske feltsesongen 1980. Nr. 2, s. 93-96
 • Red. 1980: Medlemsregister for Rogalands Arkeologiske Forening pr. 1/1 1980. Nr. 2, s. 97-104
 • Bang-Andersen, Sveinung 1980: Tallenes tale. Nr. 2, s. 105-106. (Om RAFs medlemmer)
 • Møllerop, Odmund 1980: Albert Myhre til minne. Nr. 2, s. 107
 • Hofseth, Ellen Høigård 1980: Godbiten: En ny puslespillbrikke fra vikingtida. Nr. 2, s. 108-109
 • Pedersen, Einar Solheim 1980: Vi presenterer: Lotte Selsing. Nr. 2, s. 111.


1980, nr. 3

 • Lindblom, Inge, Trond Løken og Inger Johanne Bårdsgård 1980: Sommerens gravinger 1980. Nr. 3, s. 115-123
 • Braathen, Helge 1980: Steinalderboplassen Sunde 34. Nr. 3, s. 124-128. (Sunde ved Hafrsfjorden
 • Johansen, Arne B. 1980: 5 år ved AmS. Nr. 3, s. 129-137
 • Johansen, Arne B. 1980: Sommerturen til Bokn. Nr. 3, s. 138
 • Bang-Andersen, Sveinung 1980: Godbiten: Brummer?. Nr. 3, s. 139-140
 • Utvik, Aadne 1980: Rapport fra Fornminneseminaret på Nord-Karmøy 13.-15- juni 1980. Nr. 3, s. 142
 • Møllerop, Odmund 1980: Vi presenterer: Sveinung Bang-Andersen. Nr. 3, s. 143.


1980, nr. 4

 • Bang-Andersen, Sveinung 1980: Formidling av fortidskunnskap i Rogaland - mål, midler og muligheter. Nr. 4, s.. 147-154
 • Kleppe, Else Johansen 1980: Hvad sker med de nye udstillinger?. Nr. 4, s. 155-162. (Om nye utstillinger på AmS)
 • Farnes, Elisabeth 1980: Jernaldergården på Ullandhaug - museum og forsøksgård. Nr. 4, s. 163-173
 • Tysdal, Olav 1980: Skoletjenesten ved Arkeologisk museum i Stavanger. Nr. 4, s. 174-180
 • Myrvold, Lillann 1980: Småutstillingene til AmS. Nr. 4, s. 181-184
 • Lindblom, Inge 1980: Vi presenterer: Helge Braathen. Nr. 4, s. 187.