MENY

Frá haug ok heiðni - 1981

1981, nr. 1

 • Hofseth, Ellen Høigård 1981: Registering av kulturhistoriske vernekriterier i Vikedal- og Bjerkreimsvassdragene. Nr. 1, s. 191-205
 • Løken, Trond 1981: Arealplanlegging og fornminnevern. Nr. 1, s. 206-210
 • Knirk, James E. 1981: Runeinnskrifta på Eikelandsspenna - eit par lesingar. Nr. 1, s. 211-215
 • Bakkevig, Sverre 1981: Brødmose - nye forsøk med gammel matressurs. Nr. 1, s. 216-220
 • Bang-Andersen, Sveinung 1981: Godbiten: Simpel skafthulløks. Nr. 1, s. 221-222
 • Møllerop, Odmund 1981: Oluf Olsen til minne. Nr. 1, s. 224
 • Fredriksen, Guro 1981: Vi presenterer: Ellen Høigård Hofseth. Nr. 1, s. 227


1981, nr. 2. Temanummer om Finnøy

 • Dahl, Johanne M. 1981: Finnøys geologi. Nr. 2, s 231-232
 • Espedal, Odd 1981: Litt om fornminna på Hesby og Skudegjær. Nr. 2, s 233-236
 • Dufva, Per Svein 1981: Finnøys historie ca. 1200-1660. Nr. 2, s 237-248
 • Lillehammer, Arnvid 1981: Åkerbruk og husdyrhold på Finnøy på 1600- og 1700-talet. Nr. 2, s 249-254
 • Tysdal, Olav 1981: Jernaldergarden - tilbud til publikum i 1981. Nr. 2, s. 255-259
 • Skjelstad, Reidulv 1981: Godbiten: Uvanlige runer. Nr. 2, s. 260. (Om en falsk runestein fra Rogaland)
 • Pedersen, Einar Solheim 1981: Vi presenterer: Oddveig Foldøy. Nr. 2, s. 263.


1981, nr. 3

 • Løken, Trond 1981: Nyoppdaget gårdsanlegg på Forsandmoen. Nr. 3, s 267-272
 • Lillehammer, Arnvid 1981: Bronsealder på Kårstø?, s. 273-278
 • Simonsen, Asbjørn 1981: Naturfaglige undersøkelsesmetoder på Husøy i Karmøy. Nr. 3, s. 279-280
 • Bårdsgård, Inger Johanne 1981: Bosetning fra bronsealder og jernalder på Stavnheim. Nr. 3, s. 281-284
 • Hansen, Niels Hartmann 1981: En diskussion om røser på Lura. Nr. 3, s 285-287
 • Højring, Katrine 1981: Stenalderboplads ved Gandsfjorden. Nr. 3, s 288-291
 • Dahl, Johanne Margrethe og Ellen Høigård Hofseth 1981: Fjellressursenes betydning i eldre jernalders økonomi Nr. 3, s. 292-293
 • Pedersen, Einar Solheim 1981: Sommertur i vanlig sommervær. Nr. 3, s 294-295
 • Farnes, Elisabeth 1981: Godbiten: Et nytt bronsebeslag i irsk stil. Nr. 3, s 296-298
 • Selsing, Lotte 1981: Vi presenterer: Erik Hauff Wishman. Nr. 3, s. 299.

1981, nr. 4

 • Pedersen, Einar Solheim 1981: Kårstø på 1800-tallet - et samfunn i endring. Nr. 4, s. 303-307
 • Bakkevig, Sverre 1981: Kjemisk arkeologi - om fosfatanalyse. Nr. 4, s. 308-315
 • Floor, Jane 1981: EDB som hjelpemiddel i museumsarbeidet. Nr. 4, s.. 316-322
 • Tysdal, Olav 1981: Museumsarbeid - alternativ praksis for lærerstudenter. Nr. 4, s. 323-325
 • Hidle, Ragnvald 1981: Stjernarøy - av Stjorn! Nr. 4, s.. 326
 • Lillehammer, Grete 1981: Godbiten: Tvillinge. Nr. 4, s. 328-329. (Om to like bronsespenner fra Dalane)
 • Thomsen, Hanne 1981: Vi presenterer: Per Blystad. Nr. 4, s. 331