MENY

Frá haug ok heiðni - 1985

1985, nr. 1

 • Bresson, Kurt 1985: Mærkelige hellige hvide sten. Nr. 1, s. 152-156.
 • Tysdal, Olav 1985: "At kartlegge de faste oldtidsminder" Topografisk, arkeologiske registreringer før siste krig. Nr. 1, s. 157-163.
 • Floor, Jane 1985: Topografisk, arkeologiske registreringer for Økonomisk Kartverk. Nr. 1, s. 164-168.
 • Hommedal, Alf Tore 1985: "Og Tornerose sov i 40 år..." Nr. 1, s. 169-171. (Om restaureringsarbeidet i Sola kyrkjeruin)
 • Dahl, Johanne Margrethe 1985: Serpentin-amulett mot slangebitt og hodepine. Nr. 1, s. 172-174.
 • Tysdal, Olav 1985: Tekstil frå bronsealder og vikingtid. Nr. 1, s. 179. (Kort notis)
 • Høgestøl, Mari 1985: Fra arkivet for hundre år siden. Nr. 1, s. 181. (Om flintkniv fra Klepp)


1985, nr. 2. Temanummer om Bjerkreim

 • Christensen, Arne Lie 1985: Kulturlandskapet i Bjerkreim. Nr. 2, s. 186-196.
 • Simonsen, Asbjørn 1985: Bjerkreim fra istid til nåtid. Nr. 2, s. 197-199.
 • Dahl, Jean Sømme 1985: Bjerkreims geologi. Nr. 2, s. 200-201.
 • Lillehammer, Arnvid 1985: Ei øydegrend i Bjerkreim. Seks øydegardar ved Vigeså. Nr. 2, s. 202-208.
 • Birkeland, Ola 1985: Bjerkreim kyrkje. Nr. 2, s. 209-212.
 • Hofseth, Ellen Høigård 1985: Spinnehjul - symbolet for kvinne. Nr. 2, s. 213-215.
 • Foldøy, Oddveig 1985: Spødet. Litt om arbeidsdeling i bondesamfunnet, med vekt på Bjerkreim. Nr. 2, s. 216-220.
 • Bakkevig, Sverre 1985: Eikeskogen på Foreknuten. Nr. 2, s. 220-222.
 • Foldøy, Oddveig og Odmund Møllerop 1985: Peder Heskestad til minne 1898-1985. Nr. 2, s. 223-224.
 • Hofseth, Ellen Høigård 1985: Viva på Hå. Ei kvinne for 1500 år sida. Nr. 2, s. 225. (Utstillingsomtale)
 • Floor, Jane 1985: Kvinner og museum. Nr. 2, s. 227. (Utstillingsomtale)
 • Høgestøl, Mari 1985: Fra arkivet for hundre år siden. Nr. 2 s. 228. (Oval beltestein av kvarts fra Varhaug)


1985, nr. 3

 • Skar, Birgitte 1985: Under meter med sand....Boplads på Sola fra yngre stenalder. Nr. 3, s. 234-239.
 • Magnussen, Geir 1985: Dokumentasjon av fortida. Ardspor på boks. nr. 3, s. 240-241. (Om avstøpning med polyuretanskum)
 • Bang-Andersen, Sveinung 1985: Steinalderundersøkelser ved Stora Myrvatnet. Nr. 3, s. 242-247.
 • Floor, Jane 1985: Fiske og fangst i steinalderen. Nr. 3, s. 248-249. (Om boplass ved Hålandsosen i Suldal)
 • Løken, Trond 1985: Forprosjektet på Forsand avsluttet. Boplassområdenes størrelse og alder avklart. Nr. 3, s. 250-257.
 • Hemdorff, Olle 1985: Barkavika - boplass fra eldre og yngre steinalder. Nr. 3, s. 258-260.
 • Sør-Reime, Geir 1985: Ulik innpakking - likt innhald. Nr. 3, s. 261-262. (Om gravfunn fra Løge i Time og Vikesdal i Bjerkreim)
 • Ormøy, Ragnhild 1985: Sommersesongen på Jernaldergarden 1985. Nr. 3, s. 263-264.
 • Myrvold, Lillann 1985: Nytt i Museumshjørnet. Nr. 3, s. 264-265. ("Isbjørnen fra Finnøy" og "Sott og sår")
 • Tysdal, Olav 1985: Søndagstur til fortida. Nr. 3, s. 266-267. ( Auglend, Bjerkreim)
 • Floor, Jane 1985: Fra arkivet for hundre år siden. Nr. 3, s. 268-269. (Sigdblad av flint fra Klepp)


1985, nr. 4

 • Skjelstad, Reidulv 1985: Rudlå, Imrå, Storhaug, Krosshaug, Brushaug og Velsignerhaug. Om navn på gravhauger på Jæren. Nr. 4, s. 274-279.
 • Ormøy, Ragnhild 1985: En kvinnelig gårdeier og testator i Rogaland på 1300-tallet. Nr. 4, s. 280-283.
 • Hofseth, Ellen Høigård 1985: Starten - hva var det egentlig? Nr. 4, s. 284-287. (Om Stavanger Museums funn nr. 1, - en steinøks fra Klepp).
 • Haavaldsen, Per 1985: Knappe ressurser - fra en metallfattig tid. Nr. 4, s. 288-289.
 • Bang-Andersen, Sveinung 1985: Populærarkeologi på noe nær sitt beste. Nr. 4, s. 290-291. (Anmeldelse av "Populär Arkeologi)
 • Bakkevig, Sverre 1985: Fra arkivet for hundre år siden. Nr. 4, s. 292. (Fortegnelse over oldsager indkomne til Stavanger Museum 1885)