MENY

Frá haug ok heiðni - 1986

1986, nr. 1

 • Dahl, Johanne Margrethe 1986: Kvernsteinene på Ullandhaug. Nr. 1, s. 4-7.
 • Hemdorff, Olle 1986: Lønngang fra middelalderen ved Avaldsnes kirke. Nr. 1, s. 8-9.
 • Ormøy, Ragnhild 1986: Navneskikken i Rogaland i middelalderen. Nr. 1, s. 10-13.
 • Myrvold, Lillann 1986: Konge, jarl, bonde, trell. Nr. 1, s. 14-16. (Om Rigstula i Eddakvadene)
 • Hernæs, Per 1986: Sverdet fra Kvitsøy. Nr. 1, s. 17-19.
 • Bakke, Bitten 1986: Konservering av sverdet fra Kvitsøy. Nr. 1, s. 20-21.
 • Hofseth, Ellen Høigård 1986: Halsplagg ho hadde, og band over herdar. Nr. 1, s. 22-28.


1986, nr. 2. Temanummer om Suldal

 • Lillehammer, Arnvid 1986: Eit dalføre vert folkesett. Nr. 2, s. 36-42. (Hovudtrekk i Suldal si forhistorie)
 • Skjelstad, Reidulv 1986: Ei bygdeborg i Suldal. Nr. 2, s. 43.
  Høgestøl, Mari og Lisbeth Prøsch-Danielsen 1986: Trinnvis økende bruk av et heieområde på grensa mellom Sauda og
 • Suldal. Nr. 2, s. 44-49.
 • Steinbru, Kjell Erik 1986: Stadnamn i Midtre Suldal som er knytte til hendingar og truer. Nr. 2, s. 50-55.
 • Skjelstad, Reidulv 1986: Sjøormen i Suldalsvatnet. Nr. 2, s. 56-57.
 • Bakkevig, Sverre 1986: Ange av nyslege gras. Nr. 2, s. 58-61. (Om gulaks, myske, mjødurt og legesteinkløver)
 • Dahl, Johanne Margrethe 1986: Suldals geologi. Nr. 2, s. 62-63.
 • BakKevig, Sverre 1986: Viltveksande pizzakrydder i Suldal. Nr. 2, s. 64-66. (Om oregano/kung)
 • Pilø, Lars 1986: Hvem var Rig? Nr. 2, s. 67. (Kort notis)
 • Skjelstad, Reidulv 1986: Den første registrering av fornminner i Suldal. Nr. 2, s. 70.


1986, nr. 3

 • Red. 1986: Sommerens utgravninger. Nr. 3, s. 76-77.
 • Haavaldsen, Per 1986: Stor hellekiste åpnet på Valheim, Årdal. Nr. 3, s. 78-80.
 • Gjerland, Berit 1986: Tom gravhaug på Norheim i Time. Nr. 3, s. 81-83.
 • Løken, Trond 1986: Langhus fra yngre bronsealder på Forsandmoen. Nr. 3, s. 84-93.
 • Haavaldsen, Per 1986: Nye utgravninger på Håvodl, Seland i Time. Nr. 3, s. 94-95.
 • Gjerland, Berit 1986: Buplassar i Nordmarka, Strand. Nr. 3, s. 96-99.
 • Myrvold, Lillann 1986: Viva på Hå - i Museumshjørnet. Nr. 3, s. 100. (Utstillingsomtale)
 • Tysdal, Olav 1986: Rogaland - Vikingland. Nr. 3, s. 102.

 

1986, nr. 4

 • Vinsrygg, Synnøve 1986: Arkeologi og utviklingshjelp. Nr. 4, s. 108-111. (Inntrykk fra Sør-Sudan)
 • Bang-Andersen, Sveinung, Lisbeth Prøsch-Danielsen og Hanne Thomsen 1986: Spennende oppdagelser på bunnen av en myr. Nr. 4, s. 112-121. (Steinalderboplass ved Stora Myrvatnet i Gjesdal)
 • Møllerop, Odmund 1986: Slaget i Hafrsfjord - Hvorfor i Rogaland? Nr. 4, s. 122-127.
 • Hommedal, Alf Tore 1986: Utgravinga i Sola kyrkjeruin. Nr. 4, s. 128-130.
 • Høgestøl, Mari og Sverre Bakkevig 1986: Vikingtidens bosetning på Sola - kan den finnes ved hjelp av fosfatanalyse? Nr. 4, s. 131-135.
 • Ormøy, Ragnhild 1986: Fra bloting til julemesse. Nr. 4, s. 136-139.
 • Bakkevig, Sverre 1986: Brød, gull og diamanter. Nr. 4, s. 140-141. (Om mat og vektlodd fra johannesbrødtreet)
 • Lillehammer, Grete 1986: "Den skal tidlig krøkes" - Ny utstilling i Karmsund folkemuseum. Nr. 4, s. 142.