MENY

Frá haug ok heiðni - 1987

1987, nr. 1

 • Vea, Erik 1987: Steinkirken ved Haraldstøtten og kirken "a Skaro" Nr. 1, s. 148-151.
 • Haavaldsen, Per 1987: På jakt etter kongsgarden på Avaldsnes. Nr. 1, s. 152-157.
 • Lillehammer, Arnvid 1987: Nottå og Gloppe - to gamle handelssentra ved Karmsundet. Nr. 1, s. 158-159.
 • Bakkevig, Sverre 1987: "Saga Siglar" - en kopi av vikingenes handelsskip. Nr. 1, s. 160-163.
 • Sør-Reime, Geir 1987: Redningsaksjonar - om utgravingar på Helleland i Suldal og Mjølhus i Hjelmeland. Nr. 1, s. 164-165.
 • Bang-Andersen, Sveinung 1987: Storhiller - En 8000 år gammel boplass i Årdalsheiene. Nr. 1, s. 166-171.
 • Evers, Dietrich 1987: Rekonstruksjon av en dyrefelle fra Jæren. Nr. 1, s. 172-176.
 • Møllerop, Odmund 1987: Tryggve Bakka til minne. Nr. 1, s. 177.
 • Dahl, Johanne Margrethe 1987: Etterlysning: Kvernsteiner fra Rogaland. Nr. 1, s. 179.
 • Bakkevig, Sverre 1987: Besøk Karmsund folkemuseum! Nr. 1, s. 180-181.
 • Lillehammer, Grete 1987: Nyheter i Museumshjørnet. Nr. 1, s. 181.
 • Skår, Anne Kari 1987: Gunnar A. Skadberg: Historien om Sunde. Nr. 1, s. 182. (Bokomtale)


1987, nr. 2. Temanummer om Strand

 • Møllerop, Odmund 1987: Gullfunnet fra Holta i Strand. Nr. 2, s.188-189
 • Løken, Trond 1987: En bronsealderboplass med koksteinsrøys og huskonstruksjon på Løbrekk i Strand. Nr. 2, s. 190-195.
 • Red. 1987: Strand kirke. Nr. 2, s. 194-195. (Kort notis).
 • Bang-Andersen, Sveinung 1987: Foran den arkeologiske feltsesongen 1987. Nr. 2, s. 196-201.
 • Sør-Reime, Geir 1987: Helleristningane i Strand. Nr. 2, s. 202-204.
 • Aag, Finn-Henrik 1987: Kjøleviksteinen. Nr. 2, s. 205. (Utdrag fra AmS- Småtrykk nr. 8).
 • Braathen, Helge 1987: Strand - en "embetsmannsgård" for 1050 år siden. Nr. 2, s. 206-209.
 • Floor, Jane 1987: Boplass fra eldre steinalder i Botne. Nr. 2, s. 210-211.
 • Dahl, Johanne Margrethe 1987: Fastfjellsgeologi i Strand. Nr. 2, s. 212-213.
 • Barkve, Peter 1987: Eika. Nr. 2, s. 214-217. Lorentzen-Styr, Tor 1987: Strand-området fra istid til nåtid. Nr. 2, s. 218-220.
 • Pedersen, Einar Solheim 1987: Søndagstur til fortiden i Strand. Nr. 2, s. 221-222.
 • Kleppe, Else Johansen 1987: Jernaldergarden på Ullandhaug 1987. Nr. 2, s. 223


1987, nr. 3

 • Hemdorff, Olle 1987: Langhus fra slutten av bronsealderen - funnet på Håbakken, Klepp. Nr. 3, s. 228-235.
 • Løken, Trond 1987: Forsand: Nå også med den første kjente bronsealderlandsby i Norge. Nr. 3, s. 236-243.
 • Dahl, Johanne Margrethe 1987: Lokal bergart i kvernstein fra Nedstrand. Nr. 3, s. 244.
 • Møllerop, Odmund 1987: Klara Bråstein til minne. Nr. 3, s. 245.
 • Wishman, Erik H. 1987: Meteorologiske målinger i Rogaland Arboret. Nr. 3, s. 246-252.
 • Tysdal, Olav 1987: Søndagstur til fortida 1987. Nr. 3, s. 253.
 • Sjøvold, Thorleif 1987: Kjøleviksteinen på ny. Nr. 3, s. 254-255.


1987, nr. 4

 • Sør-Reime, Geir og Else Lauvanger 1987: Victoria - Sigersgudinne på blysegl frå Mjølhus i Hjelmeland. Nr. 4, s. 260-262.
 • Selsing, Lotte 1987: Fortid og framtid på Stavanger Lufthavn, Sola. Nr. 4, s. 263-265.
 • Bakke, Bitten 1987: Landskapshistorie som veggpryd - Ny metode gjør fortiden synlig. Nr. 4, s. 266-269.
 • Sør-Reime, Geir 1987: Grophella frå Krossberg på Sunde. Nr. 4, s. 270-271.
 • Bang-Andersen, Sveinung 1987: Tråkkefella fra Trodalen - enda en gang. Nr. 4, s. 272-276.
 • Gjærland, Berit 1987: Arkeologiske undersøkingar på Haugsnes i Tysvær kommune. Nr. 4, s. 277-280.
 • Keller, Christian 1987: Sauer er ålreite dyr. Nr. 4, s. 281 (Kort notis om sauer, gjerder og husvegger i jernalderen).
 • Bang-Andersen, Sveinung 1987: Nytt tidsskrift på riktig spor. Nr. 4, s. 282. (Anmeldelse av "SPOR")