MENY

Frá haug ok heiðni - 1988

1988, nr. 1

 • Ormøy, Ragnhild 1988: Utstyr og klær til to Rogalandskvinner i middelalderen. Nr. 1, s. 4-10.
 • Møllerop, Odmund 1988: Når kommer nye utstillinger i Storgt. 27?. Nr. 1, s. 11-13.
 • Pilø, Lars 1988: Hilsen fra Danmark. Nr. 1, s. 14-15. (Om ansiktsurner)
 • Haavaldsen, Per 1988: Spennende funn fra Håvodl, Sæland i Time. Nr. 1, s. 16-20.
 • Skjelstad, Reidulv 1988: Går verden framover? Nr. 1, s. 23. (Kort notis om gravhauger og barneoppdragelse)

1988, nr. 2. Temanummer om Time (utsolgt)

 • Sæland, Einar 1988: Steinshaugen på Sæland i Time. Nr. 2, s. 26.
 • Lillehammer, Arnvid 1988: Time - dei eldste spor etter menneske. Nr. 2, s. 28-37.
 • Selsing, Lotte 1988: Litt om geologien i Time. Nr. 2, s. 38-40.
 • Sæland, Einar 1988: Hanen i Bursfjellet. Nr. 2, s. 40.
 • Red. 1988: Fra Stavanger Amptes udførlige Beskrivelse. Amtmand de Fine 1745. Nr. 2, s. 40. (Kort sitat om forekomst av oker på Lye)
 • Løwold, Oluf A. 1988 (1888): Oldtidslevninger på Lye. Nr. 2, s. 41-42. (Utdrag av "Fra Jæderen - Gammelt og Nyt" 1888)
 • Skjelstad, Reidulv og Sverre Bakkevig 1988: Register over stedsnavn i Time som er omtalt i "Frá haug ok heidni" 1960-1987. Nr. 2, s. 43-44.
 • Bakkevig, Sverre 1988: Lindyrking på Line. Nr. 2, s. 44. (Kort notis).
 • Sæland, Einar 1988: Kias Sæland i "Røyso" var truleg siste husmannen med jord i Time. Nr. 2, s. 46-47.
 • Taksdal, Asgjerd 1988: Skal vi jeppa eller munka? Nr. 2, s. 48-50.
 • Simonsen, Aud 1988: Ruth Krogh til minne. Nr. 2, s. 51.
 • Myrvold, Lillann 1988: Søndagstur til fortida. Nr. 2, s. 53-54. (Til Lyngaland i Time ,1988)
 • Kleppe, Else Johansen 1988: Jernaldergarden på Ullandhaug 1988. Nr. 2 , s. 55.


1988, nr. 3. Temanummer om Randaberg

 • Lillehammer, Grete 1988: På Jærens spiss. Riss av forhistorien i Randaberg. Nr. 3, s. 60-73.
 • Løken, Trond 1988: Fergeterminalen ved Mekjarvik - Oppholdssted til mange tider. Nr. 3, s. 74-77.
 • Eide, Erling og Geir Sør-Reime 1988: Et fornminne som vokser - om helleristningsfeltet på Harestad. Nr. 3, s. 78-80
 • Thomsen, Hanne 1988: Randaberg - en gammel havbunn. Nr. 3, s. 81-86.
 • Lindanger, Birger 1988: Tunge og havet. Nr. 3, s. 87-91.(Om Tunge, Tungenes og Tungevågen i Randaberg)
 • Roalkvam, Rune 1988: Geirfugl og gravand: Fuglelivet i Randaberg før og nå. Nr. 3, s. 92-97.
 • Lindanger, Birger 1988: Jernalder og gullalder. Randaberg i folkevandringstida 350-550 e.Kr. Nr. 3, s. 98-101.
 • Randaberg Bygdemuseum 1988: Vistnestunet i Randaberg. Nr. 3, s. 102-105.
 • Red. 1988: Fakta om Svarthola på Viste. Nr. 3, s. 106-107.
 • Lindanger, Birger 1988: Då mannedauden gjorde ende på Viste-kyrkja. Nr. 3, s. 108-111.
 • Snørteland, Målfrid 1988: Sjøbruksutstilling på Tunge. Nr. 3, s. 112-117.
 • Bakkevig, Sverre 1988: Folkevandring til fortiden. Nr. 3, s. 118. (Om "Søndagstur til fortiden", Lyngaland 1988)
 • Bakkevig, Sverre 1988: Kulturpris til Emelankton Aadnesen. Nr. 3, s. 119. (Kort notis).


1988, nr. 4

 • Bang-Andersen, Sveinung 1988: Oppsiktsvekkende funn ved Myrvatnet. Nr. 4, s. 124-134.
 • Hemdorff, Olle H. 1988: Gravplass i gravrøys. Nr. 4, s. 135-141.
 • Haavaldsen, Per 1988: Forhistorisk fiskevær på Røvær. Nr. 4, s. 142-143.
 • Lillehammer, Grete 1988: Nye steinalderfunn i Ørsdalen. Nr. 4, s. 144-145.
 • Løken, Trond 1988: Forsandmoen - har bebyggelsen også vært organisert som landsby i eldre romertid? Nr. 4, s. 146-157.
 • Haavaldsen, Per 1988: Fra årets feltsesong. Registrering av fornminner for økonomisk kartverk. Nr. 4, s. 158.
 • Sør-Reime, Geir 1988: Rogalands fortid. Utstilling på posten. Nr. 4, s. 158.