MENY

Frá haug ok heiðni - 1990

1990, nr. 1

 • Høgestøl, Mari 1990: Rennfastprosjektet. De arkeologiske undersøkelsene. Nr. 1, s. 4-11.
 • Hemdorff, Olle H. 1990: En gård fra merovingertid på Sørbø, Rennesøy. Nr. 1, s. 12-15.
 • Høgestøl, Mari og Geir Sør-Reime 1990: Ferjestaden. Nr. 1, s. 16-17. (Utgravingar på Are, Bokn)
 • Bakke, Bitten 1990: Avstøping av runesteinen fra Eik i Sokndal. Nr. 1, s. 18-21.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth og Sverre Bakkevig 1990: Spor etter forhistoriske krøtterstier mellom Forsandlandsbyen og utmarka. Nr. 1, s. 22-26.
 • Sør-Reime, Geir 1990: Kvinner, kvinner, kvinner. Nr. 1, s. 27-29. (Om tilhøvet mellom kvinnegraver og mannsgraver)

 

1990, nr. 2. Temanummer om Rennesøy

 • Høgestøl, Mari 1990: Kort riss av Rennesøys forhistorie. Nr. 2, s. 37-51.
 • Lillehammer, Arnvid 1990: Stikk i Rennesøyhistoria. Nr. 2, s. 52-58.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth 1990: Dengang plantene fikk "fotfeste" på Rennsøy. Nr. 2, s. 59.63.
 • Dahl, Johanne M. 1990: Geologi og steinbrudd i Rennesøy. Nr. 2, s. 64-66.
 • Møllerop, Odmund 1990: Gårdsanleggene på Vaule, Mosterøy. Nr. 2, s. 67-70.
 • Møllerop, Odmund 1990: Utstein Kloster. Nr. 2, s. 71-74.
 • Foldøy, Oddveig 1990: Rennesøy bygger i stein. Nr. 2, s. 75-79.

 

1990, nr. 3

 • Bakkevig, Sverre og Berit Gjerland 1990: Erfaringer med fremstilling og bruk av økser og meisler av grønnstein. Nr. 3, s. 84-94.
 • Pilø, Lars 1990: Siste sesong på Forsandmoen. Nr. 3, s. 95-97.
 • Stangeland, Aadne 1990: Torvskjering i Klepp. Nr. 3, s. 98-100.
 • Ree-Pedersen, Per 1990: Lind - det tradisjonsrike treet. Nr. 3, s. 101-103.

 

1990, nr. 4

 • Løken, Trond 1990: Sommerens utgravninger på Forsandmoen: Folkevandringstidslandsbyen igjen i sentrum for oppmerksomheten i den tiende og siste sesongen. Nr. 4, s. 108-117.
 • Høgestøl, Mari 1990: Glimt fra årets utgravinger i Rennesøy. Nr. 4, s. 118-123.
 • Lillehammer, Arnvid 1990: Rogalendinger og egder i vesterveg. Nr. 4, s. 124-127.
 • Hatleskog, Anne-Brith 1990: Steinalderundersøkingar på Husøy i Karmøy. Nr. 4, s. 128-135.