MENY

Frá haug ok heiðni - 1992

1992, nr. 1

 • Hommedal, Alf Tore 1992: Ogna kyrkje etter brannen - gjenreising eller nybygging? Nr. 1, s. 3-8.
 • Lexow, Jan Hendrich 1992: Omkring Erling Skjalgssons minnekors. Nr. 1, s. 9-11.
 • Bakkevig, Sverre 1992: Oversikt over forhistoriske kornslag i Rogaland. Egenskaper og opprinnelse. Nr. 1, s. 12-19.
 • Møllerop, Odmund 1992: Bjørnespennen fra Rage i Gjesdal. Nr. 1, s. 20.
 • Hernæs, Per 1992: En kongssønns skjebne - belyst ved arkeologisk materiale. Nr. 1, s. 21-27.
 • Haavaldsen, Per 1992: Hva er dette? Nr. 1, s. 27. (Om en knivlignende jerngjenstand til ukjent bruk)
 • Hernæs, Per 1992: Sandeidsaken. Nr. 1, s. 28-29.


1992, nr. 2

 • Auestad, Jan G. 1992: En usedvanlig nausttuft på Nordbø, Rennesøy. Nr. 2, s. 3-7.
 • Høgestøl, Mari og Kirsten Juhl 1992: De unge døde. Nr. 2, s. 9-14. (Om 5 røyser med branngraver på Rennesøy)
 • Tysdal, Olav 1992: Skilting av fornminner i Rogaland. Nr. 2, s. 15-21.
 • Mydland, Leidulf 1992: En hendelse ved en stein på Galta sommeren 1990. Eller for 3000 år siden? Nr. 2, s. 22-25.
 • Red. 1992: Sommerens feltarbeid. Nr. 2, s. 25.
 • Myrvold, Lillann 1992: Søndagstur til fortiden. Nr. 2, s. 26. ( Til Vigatunet i Hjelmeland)
 • Skår, Anne Kari 1992: Nytt AmS-Småtrykk om Jernaldergarden på Ullandhaug. Nr. 2, s. 26-27.
 • Bang-Andersen, Sveinung 1992: Steinalderutstilling på Hå gamle prestegård. Nr. 2, s. 27.
   

1992, nr. 3. Temanummer om Hjelmeland

 • Haavaldsen, Per 1992: Funn og fornminner i Hjelmeland. Nr. 3, s. 3-9.
 • Bang-Andersen, Sveinung 1992: Storhiller - den eldste kjente boplass i Hjelmeland. Nr. 3, s. 10-11.
 • Tysdal, Olav 1992: Bygdeborger i Hjelmeland. Nr. 3, s. 11-14.
 • Brandal, Trygve 1992: Nedgangstider. Hjelmeland i tida etter Svartedauen. Nr. 3, s. 14-19.
 • Ytterdal, Anne 1992: Årdalskrusifikset på Computertomograf-undersøkelse. Nr. 3, s. 20-21.
 • Foldøy, Oddveig 1992: Den gamle kirken i Årdal. Nr. 3, s. 22-23.
 • Tjeltveit, Njål 1992: Kaien var bygda sitt ansikt. Strandstaden Hjelmelandsvågen og andre bygdesentra i Hjelmeland. Nr. 3, s. 24-29.
 • Høibo, Roy 1992: Kulturhistorisk vegbok for Ryfylkevegen. Nr. 3, s. 30.
 • Jensen, Åse 1992: På vandring gjennom Vigatunet og garden Viga. Nr. 3, s. 31-35.
 • Nilsen, Haldis Karine 1992: På tur gjennom kulturlandskapet i Hjelmeland. Nr. 3, s. 36-38.
 • Særheim, Inge 1992: Litt om eldre bygde- og busetjingsnamn i Hjelmeland. Nr. 3, s. 38-46.
 • Selsing, Lotte 1992: Isavsmeltningen i Hjelmeland. Nr. 3, s. 46-48.
 • Dahl, Johanne Margrethe 1992: Berggrunnen i Hjelmeland. Nr. 3, s. 49-50.


1992, nr. 4

 • Foldøy, Oddveig og Einar Solheim-Pedersen 1992: Direktør Odmund Møllerop - 70 år. Nr. 4, s. 3-6.
 • Hernæs, Per 1992: Nytt funn av helleristninger på Ølbør i Sola. Nr. 4, s. 7-8.
 • Skår, Anne Kari 1992: Funn- og fornminnearkivet på AmS - Publikums eget arkiv. Nr. 4, s. 9-10.
 • Krøger, Flemming 1992: Ny viten om grønnsteinsredskaper. Nr. 4, s. 11-15.
 • Hernæs, Per 1992: Bare noen småstein - men likevel... Nr. 4, s. 16.
 • Hemdorff, Olle og Gitte Kjeldsen 1992: De brant de døde. Nr. 4, s. 17-20.
 • Bang-Andersen, Sveinung 1992: Mennesker og natur ved istidens slutt - Rogalands tidligste bosetning i nordeuropeisk perspektiv. Nr. 4, s. 21-28.
 • Møllerop, Odmund 1992: Jon Bergsåker til minne. Nr. 4, s. 29.