MENY

Frá haug ok heiðni - 1993

1993, nr. 1. Temanummer om Arkeologisk museum i Stavanger 

 • Red. 1993: Ridder av St. Olav. Nr. 1, s. 3. (Om Odmund Møllerop)
 • Foldøy, Oddveig og Einar Solheim Pedersen 1993: "Mitt livs lykke å komme til Stavanger". Akeologen og museumsbyggeren Odmund Møllerop. Nr. 1, s. 4-13.
 • Prosjektgruppen/red. 1993: Nybygging på AmS. Nr. 1, s. 14-19.
 • Foldøy, Oddveig og Inga Lundström 1993: Utstillingene ved AmS - videreutvikling. Nr. 1, s. 20-23.
 • Adolfsson, Gundula og Lundström, Inga 1993: Nordisk Museifestival vill gå över gränser. Nr. 1, s. 24-25.
 • Red. 1993: Vikingsverd anno 1993. Nr. 1, s. 26. (Om kopi av et vikingsverd fra Ringerike)


1993, nr. 2
 

 • Pedersen, Einar Solheim 1993: Kilder til klimaets historie. Nr. 2, s. 3-9.
 • Brundin, Maarit Kalela 1993: Årringene i trærne - naturkalenderen. Nr. 2, s. 9-13.
 • Løken, Trond 1993: Husfruen på Lovra - smykket med røvet gods! Nr. 2, s. 14-15.
 • Mitsem, Pål 1993: Leserbrev. Nr. 2, s. 15-16. (Om de første rogalendinger og helleristninger)
 • Bang-Andersen, Sveinung 1993: De første rogalendinger og nordmenn - hvorfor kom de egentlig? Nr. 2, s. 17-19.
 • Sør-Reime, Geir 1993: Kommentarer til Pål Mitsem. Nr. 2, s. 19-20.
 • Østern, Margaretha 1993: Tale på Nordisk Museumsfestival i Stavanger 7. mai 1993. Nr. 2, s. 21-23.
 • Foldøy, Oddveig 1993: Rapport fra Nordisk Museumsfestival. Nr. 2, s. 24-26.
 • Myrvold, Lillann 1993: Søndagstur til fortiden 1993. Nr. 2, s. 27. (Til Moi i Lund kommune) 


1993, nr. 3. Temanummer om Lund

 •  Haavaldsen, Per 1993: I glemselens slør - Funn og fornminner fra den første bosetninga i Lund. Nr. 3, s. 3-7.
 • Øvstedal, Jarl 1993: Kvartærgeologien i Lund. Nr. 3, s. 8-10.
 • Dahl, Johanne Margrethe 1993: Berggrunnen i Lund. Nr. 3, s. 10-11.
 • Steinnes, Audun 1993: Skogen i Lund - kulturlandskap i endring. Nr. 3, s. 12-22.
 • Cox, Robert 1993: Lund kirke. Nr. 3, s. 23-24.
 • Haavaldsen, Per 1993: Den første industrien? Tidlig jernutvinning i Lund. Nr. 3, s. 25-26.
 • Salvesen, Per Christoffer 1993: Rokkedreiing i Lund. Nr. 3, s. 27-31.
 • Melkeraaen, Karl 1993: Industriutviklingen i Lund. Nr. 3, s. 32-37.
 • Lund barne- og ungdomsskole 1993: "Haien" Husmannsplassen og slekten. Nr. 3, s. 38-39.


1993, nr. 4
 

 • Foldøy, Oddveig 1993: Ny direktør ved AmS. Nr. 4, s. 3-5.
 • Bakkevig, Sverre 1993: Gravestokken. Et forhistorisk redskap som var særlig nyttig ved kysten. Nr. 4, s. 6-11.
 • Sellevold, Berit J. 1993: Om å ta alvorlig på ben, og ta ben på alvor. Nr. 4, s. 12-14.
 • Krøger, Flemming 1993: Fra steinalder til jernalder på Kindingstad. Nr. 4, s. 21-23.
 • Hatleskog, Anne-Brith 1993: Ny natur- og kulturlandskapssti på Øksnevad i Klepp. Nr. 4, s. 17-18.
 • Dahl, Johanne M. 1993: Forsteninger av dyr på Ritland i Hjelmeland. Nr. 4, s. 19-20.
 • Krøger, Flemming 1993: Fra steinalder til jernalder på Kindingstad. Nr. 4, s. 21-23.
 • Hemdorff, Olle 1993: Hus fra eldste bronsealder funnet på Talgje. Nr. 4, s. 24-26.