MENY

Frá haug ok heiðni - 1994

1994, nr. 1

 • Bakkevig, Sverre 1994: Rekonstruksjon av en bueard. Nr. 1, s. 3-8.
 • Pedersen, Einar Solheim 1994: Erling Eide til minne. Nr. 1, s. 9.
 • Haaland, Arild 1994: Har fortida framtid? Nr. 1, s. 10-11.
 • Hygen, Anne-Sophie 1994: Mot et nytt og bedre fornminnevern? Nr. 1, s. 12-13. (Bokmelding: Luundstrøm & Næss: Bevarandearkeologi)
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth og Anne Meeks1994: En spydspiss fra Hodne i Klepp. Nr. 1, s. 14-16.
 • Hernæs, Per 1994: Tidlig kristne impulser i Rogalands vikingtid. Nr. 1, s. 17-22.
 • Myhre, Bjørn 1994: Roskipet - merovingertidas maktsymbol. Nr. 1, s. 23-26.


1994, nr. 2
 

 • Lysdahl, Per 1994: Bronzelurerne fra Ulvkær i Danmark. Nr. 2, s. 3-8.
 • Sør-Reime, Geir 1994: Høvdinghaugane på Kleivaland - fortida som rann ut i sand. Nr. 2, s. 9-11.
 • Hommedal, Alf Tore 1994: På sporet etter merovingartida på Sola. Nr. 2, s. 12-14.
 • Lillehammer, Grete 1994: Den arkeologiske feltsesongen 1994 i Rogaland. Nr. 2, s. 12-15.
 • Bakkevig, Sverre 1994: Dreiebenk fra fortiden. Nr. 2, s. 16-23.
 • Kielland, Alexander L. 1994 (1891): Fra "Mennesker og Dyr". Nr. 2, s. 24-25.
 • Lillehammer, Grete 1994: Døden - livets vendepunkt. Strandgraver på Jærkysten. Nr. 2, s. 26-33.
 • Myrvold, Lillann 1994: Søndagstur til fortiden 1994. Nr. 2, s. 34.


1994, nr. 3. Temanummer om Gjesdal

 • Haavaldsen, Per 1994: Brokker av ei fortid. Funn og fornminner i Gjesdal. Nr. 3, s. 3-9.
 • Klovning, Ivar 1994: Et landskap formet av istidens breer og elver. Nr. 3, s. 10-14.
 • Dahl, Johanne Margrethe 1994: Berggrunnen i Gjesdal. Nr. 3, s. 14-15.
 • Bang-Andersen, Sveinung 1994: 9000 år gamle boplasser 600 meter over havet. Nr. 3, s. 16-18.
 • Opedal, Arnfrid 1994: Homslands lange bosetningshistorie. Nr. 3, s. 19-22.
 • Bakkevig, Sverre 1994: Rekonstruksjon av stokkebåt. Nr. 3, s. 22-27.
 • Martinussen, Atle Ove 1994: Smiing av ljåer og skeiser. Videreføring av tradisjonell handverkskunnskap. Nr. 3, s. 28-29.
 • Grimstvedt, Målfrid 1994: Tekstilbygda Gjesdal. Frå husflid til industri. Nr. 3, s. 30-34.
 • Grimstvedt, Målfrid 1994: Husflid/handverk/industri. Museumsanlegg i Gjesdal. Nr. 3, s. 35-36.
 • Bang-Andersen, Sveinung 1994: Stokkebåten - en tidløs farkost. Nr. 3, s. 37-38.


1994, nr. 4
 

 • Hemdorff, Olle H. 1994: Årets feltsesong. Nr. 4, s. 3.
 • Hemdorff, Olle H. 1994: Hundvåg - Stavangers sentrum i forhistorisk tid. Nr. 4, s. 4-5.
 • Haavaldsen, Per 1994: En gravhaug på Jåttå i Stavanger. Nr. 4, s. 6-7.
 • Løken, Trond 1994: Forsandmoen - tar ikke utgravningene slutt? Nr. 4, s. 8-10.
 • Løken, Trond 1994: Høgevollen - en boplass fra jernalder midt i Egersund sentrum. Nr. 4, s. 10-11.
 • Haavaldsen, Per 1994: Et jernvinneanlegg fra slutten av vikingtid. Nr. 4, s. 12.
 • Pedersen, Einar Solheim 1994: Klimaets betydning i norsk historie. Nr. 4, s. 13-17.
 • Skår, Anne Kari 1994: Modeller på AmS. Nr. 4, s. 18-21.
 • Bakkevig, Sverre 1994: Tre forhistoriske måter å gjøre opp ild på. Nr. 4, s. 22-27.
 • Foldøy, Oddveig og Inga Lundström 1994: Den sterke kvinnen. Fra volve til heks. Nr. 4, s. 28-30.
 • Bang-Andersen, Sveinung 1994: Minneord om Emelankton Aadnesen. Nr. 4, s. 30-31.
 •