MENY

Frá haug ok heiðni - 1996

1996, nr. 1 

 • Bakkevig, Sverre, Torill Skare, Bente Brønnik og Idar Johansen: Register for Frá haug ok heidni 1980-1995,s. 3-33.
 • Temanummer, s. 33.
 • Publikasjoner fra Arkeologisk museum i Stavanger, s. 34-38.


1996, nr.2 

 • Johnsen, Fredrik: Avaldsnesprosjektet: "Holmrygr" - en ny vikingtidsbåt i gammel skipslei, s. 3-5.
 • Komber, Jochen: Avaldsnesprosjektet: Rekonstruksjon av vikingtidshus, s. 6-11.
 • Krøger, Flemming: Avaldsnesprosjektet: Formidling, forskning og vern, s. 12-19.
 • Opedal, Arnfrid: Båtgraven under akebakken - en vikingtids kvinnegrav fra Åkra på Karmøy, s. 20-21.
 • Hommedal, Alf Tore: "Malaren i kjerkå" Om kunstmålaren Johan Bennetter og bustaden hans i mellomalderkyrkja på Sola, s. 22-26.
 • Haavaldsen, Per: En jernfremstillingsplass fra høgmiddelalderen ved Yrkjesfjorden, s. 27-29.
 • Særheim, Inge: Nokre stadnamn som har bakgrunn i kvalfangst, s. 30-35.


1996, nr.3 Temanummer om Bokn
Arkeologi:
 

 • Bang-Andersen, Sveinung: Bosetningen på Bokn belyst ved funn og fornminner, s. 3-12.
 • Lillehammer, Grete: Maskespill - gullspenne fra Bokn gjenspeiler historier, s. 13-20.
 • Høgestøl, Mari: Utgravninger og registreringer på Bokn etter 1980, s. 21-23.

Naturhistorie:

 • Askeland, Olaug og Ove Kambestad: Fiske på Bokn - ressurs og rekreasjon, s. 24-27.
 • Brynjelsen, Dag: Steinkobbe, sjøfugl og mink - glimt fra dyrelivet på Bokn, s. 28-31.
 • Dahl, Johanne Margrethe og Lotte Selsing: Om berggrunnen i Bokn kommune, s. 32-33.
 • Selsing, Lotte: Kvartærgeologi og vegetasjonshistorie i Bokn kommune og områdene omkring, s. 33-35.

Kulturhistorie:

 • Særheim, Inge: Bokn og nokre andre stadnamn frå Bokn kommune, s. 36-43.
 • Langhelle, Svein Ivar: Fiskar og bonde, s. 44-47.
 • Lindanger, Birger: "Ligger well meget Vdj Alfahr Weig" Bokn og leia, s. 47-49.
 • Askeland, Olaug: Nye turvegar i gamle far? Gamle vegar og gangfar på Bokn., s. 50-53.
 • Våga, Sigvart: Bokn kyrkje, s. 54-55.
 • Lindanger, Birger: Bokn og den store mannedauden, s. 56-58.
 • Doyle, Barbara: Bokn seen with irish eyes, s. 58-59


1996 nr. 4 

 • Hatleskog, Anne-Brith: To nye flintdolkar frå Rogaland, s. 3-4.
 • Haavaldsen, Per: En jernframstillingsplass fra eldre jernalder på Tagholt i Lund, s. 5-8.
 • Opedal, Arnfrid: Gullarmringen fra Storhaug på Karmøy: Mytisk herskerideologi i yngre jernalder, s. 9-10.
 • Tøtlandsmo, Ole Steinar: Litt om politikk i det førstatlige samfunnet, s. 11-22.
 • Bakkevig Sverre: Noen funn av kval i Rogaland fra forhistorisk og nyere tid, s.23-26.
 • Presentasjon av stipendiater på Arkeologisk museum i Stavanger og deres prosjekter, s. 27-32.
 • Sande, Torvald: Gravhaugen på Haugsneset, Hva har vi lært - og hvor går veien videre?, s.33.
 • Lia, Øystein: Kommentar til utstillingen "Vikingen i den norske sjel", s. 33-34.