MENY

Frá haug ok heiðni - 1997

1997, nr. 1
Ivar-undersøkelser 1996

 • Hemdorff, Olle H.: IVAR-prosjektet. Arkeologi og naturvitenskap, s. 3-4.
 • Holst, Elisabeth: Soma - gudenes drikk?, s. 4-6.
 • Eriksen, Elisabeth: Tankespinn rundt et flintfunn, s. 7.
 • Bårdseth, Gro Anita: Arkeologiske undersøkingar på Årsvoll i Sandnes kommune - på leit etter historia, s. 8-10.
 • Sageidet, Barbara: Pollenanalyse langs en vannledning, s. 11-12.
 • Hemdorff, Olle H. og Barbara Sageidet: En hveteåker fra eldre bronsealder på Orstad, Klepp - en spesialisert jordbruksboplass?, s. 13-15.
 • Rønne, Ola: Røyneberg - en fangstboplass fra eldre steinalder, s. 16-18.
 • Bruksås, Yngve: Svake spor av fortiden ved Langevatn og Søre Kalberg, s. 19-20.
 • Andre undersøkelser 1996
 • Børsheim: Ragnar L.: Gravfunn på Fjetland i Suldal, s. 21-22.
 • Larsen, I. Cecilie: En armring fra eldre bronsealder, s. 23-28.
 • Thomassen, Solveig og Irene Skauen: Fylkeskommunens rolle i kulturminneforvaltningen, s. 29-32.
 • Juhl, Kirsten og Lotte Selsing: Fiskerbønder på Karmøy i merovingertid?, s. 33-38.
 • Skauen, Irene: Utgraving av gravrøyser og bosetningsspor på Øksnevad, Klepp kommune, s. 39-43.


1997, nr. 2 

 • Løken, Trond: Høvdingens gildehall på Landa - Fortidslandsbyen på Forsand, s. 3-13.
 • Fuglestvedt, Ingrid og Morten Kutschera: Vi visste de var der....
 • Nye funn fra Jærkysten utfyller bildet Skandinavias eldste steinalder, s. 14-15.
 • Haavaldsen, Per: Hos han far sjøl i stua. Jelsaprestens ulvestue?, s. 16-17.
 • van Heel Isaachsen, Valborg Dudok (Opprinnelig utgitt 1901-1906): En gravhaug fra bronsealderen. Innledet og oversatt fra nederlandsk av Hanna de Vries Stavland. Med kommentarer fra arkeolog Per Haavaldsen, s. 18-20.
 • Haavaldsen, Per: Engelsholmen - Et særprega gravfelt fra eldre jernalder, s. 21-22.
 • Foldøy, Oddveig: Nordisk museumsfestival i Stavanger i 1998, s. 23.
 • Bakkevig, Sverre: Takrør og taktekking, s. 24-31.
 • Forfang, Monica: Velkommen til Arkeologisk museum!, s. 32.
 • Hall, Inger Anita Merkesdal: Velkommen til Landa og den nye Gildehallen i sommer!, s. 32-33.
 • Bakkevig, Sverre: Tangkaker, taresticks og skjellsuppe. Tre enkle matlagingsaktiviteter til strandturen, s. 34-35.


1997, nr. 3. Temanummer om Sandnes kommune
Arkeologi:
 

 • Haavaldsen, Per: Funn og fornminner i Sandnes kommune. Ei reise gjennom forhistoria, s. 3-13.
 • Myhre, Bjørn: Hove - ein sentralstad i Rogaland, s. 14-19.
 • Bang-Andersen, Sveinung: Bilder på berg i Lutsivassdraget, s.20-22.
 • Pedersen, Einar Solheim: Myklebust i Melsheia - søndagstur og etterbruk, s. 23-26.

Naturhistorie:

 • Sageidet, Barbara: Et bidrag til Sandnes sin vegetasjonshistorie, s. 27-32.
 • Dahl, Lars Kr.: Skog og skogbruk i Sandnes kommune, s. 33-34.
 • Dahl, Johanne Margrethe: Berggrunnen i Sandnes kommune, s. 35.

Kulturhistorie:

 • Særheim, Inge: Eldre inndelings- og busetnadsnamn i Sandnes kommune, s. 36-46.
 • Nesse, Helge: Kyrkja i Høyland i tidleg kristen tid. Frå heidendom til kristendom, s. 47-49.
 • Olsen, Jostein: Har det vært kirke på Myklebust?, s. 50-51.
 • Nesse, Helge: Døypefont og myntfunn i Høyland, s.52-53.


1997, nr. 4 

 • Børsheim, Ragnar L.: Nye undersøkelser Gauseldronningens grav, s. 3-9.
 • Eriksen, Heidi Tangen: Utgravningene på Gausel i Stavanger- Gauseldronningens grav gjenfunnet, s. 10-12.
 • Risan, Thomas: Utgravningene på Gausel i Stavanger - husrester, s. 13-15.
 • Tsigaridas, Zanette: Undersøkelsene på Skeie, Hundvåg - en storgård fra yngre jernalder?, s. 16-20.
 • Hulth, Helena: Jåttå och Røyneberg - förhistoriska boplatser längs nya huvudvattenledningen, s. 21-27.
 • Bade, Rolf: Gardfar og jordbruk - spor av et tidlig gårdsanlegg på Håbakken, Time, s. 27-29.
 • Nye bøker, s. 30-31.