MENY

Frá haug ok heiðni - 2000

2000, nr. 1

 • Einar Solheim Pederesen: Roy Høibo - ny direktør ved AmS, s. 3.
 • Roy Høibo: Musea i ei brytingstid. Kva retning går vi? s. 4-13.
 • Per Haavaldsen: Nålen i høystakken eller korset i løa. Historien om et gjenfunnet steinkors fra yngre jernalder - tidlig middelalder fra Husabø på Hundvåg i Stavanger, s. 14-17.
 • Lisbeth Prøsch-Danielsen: Hval-safari på Fogn - funn av 11300 år gammel grønlandshval (Balaena mysticetus), s. 18-21.
 • Lisbeth Prøsch-Danielsen: Seinglasialt funn av krykkje (Rissa tridactyla) i Rogaland, s. 22-23.
 • Brit Solli: Seks arkeologiske momenter foran et nytt årtusen, s. 24-34.
 • Vanja Tørhaug og Leif Inge Åstveit: Steinalderboplassene ved Store Fløyrlivatn, s. 35-39.
 • Guro Skjeldstad: Nærkontakt med forhistorien på Hundvåg, s. 40-43.
 • Mari Høgestøl: Opplev bergkunsten på Åmøy, s. 44-45.
 • Einar Solheim Pedersen: Formidlingen ved AmS, s. 48-50.
 • Inger Marie Okkenhaug: Boknytt: "De glemte skipsgravene" av Arnfrid Opedal og "Historier fra en annen virkelighet" av Lise Nordenborg Myhre, s. 48-50.


2000, nr. 2

 • Bjørn Myhre: Det gullrike Rogaland, s. 3-11.
 • Marianne Nitter: AmS 25 år, Intervju med Jenny Rita Næss, s. 12-17.
 • Per Hernæs: Kong Håkon den gode og Torshamrene, s. 18-23.
 • Øystein Lia: "Med hodet i sanden!" En boplassundersøkelse fra eldre jernalder på Sand, Suldal kommune, s. 24-29.
 • Gitte Kjeldsen: Nytt funn av helleristningsfigurer på Austre Åmøy, s. 30-32.
 • Mari Høgestøl: Massegrav på Sømme i Sola, s. 33-34.
 • Bitten Bakke: Presentasjon av avdeling for konservering, s. 35-36.
 • Catinka Borgarp och Ann Meeks: Skjulte skatter fra magasin, s. 37-38.
 • Geir Sør-Reime: Ut på tur til fortida, 39-40.
 • Gro Anita Bårdseth: Bokomtale: Suseguri -verdens minste arkeologs, s. 41-42.


2000, nr. 3, temanummer om Avaldsnes.

 • Anne-Brith Hatleskog: Veldeøyene i Karmsundet - eit fangstsamfunn i steinalder, s. 3-8.
 • Per Haavaldsen: Den glemte høvdingen. En våpengrav fra eldste jernalder på Kolstø, s. 9-12.
 • Frode Fyllingsnes: Avaldsnes som kongsgard og prestegard, s. 13-23.
 • Arnfrid Opedal og Endre Elvestad: Hanseater i kongens havn, s. 23-25.
 • Anders Lundberg: Naturgrunnlag, jordbruk og tidleg busetnad på Avaldsnes. Naturdeterminisme eller alternative forklaringar?, s. 26-28.
 • Anders Lundberg: Nyttevekstar som indikasjon på kulturell kontakt: Brakje og brennenesle i lokal tradisjon på Karmøy, s. 29-34.
 • Kjetil Haaland: Noen betraktninger omkring byggingen av Avaldsneskirken, s. 35-40.
 • Marit Synnøve Vea: Avaldsnes - Tusenårsstad i Rogaland, s. 41-43.
 • Geir Sør-Reime: Fyrstesete i 1500 år - om innhaldet i Nordvegen historiesenter, s. 44-46.
 • Jochen Komber: Noen aspekter på vikingtidens arkitektur, s. 47-53.
 • Ragnhild Sjurseike: En romertids gravplass under prestegårdshagen?, s. 54-56.
 • Torstein Jørgensen: Boknytt: "Avaldsneskirken - et vindu til norgeshistorien", s. 57-58.


2000, nr. 4, Feltsesongen 2000

 • Olle Hemdorff: Feltsesongen 2000, s. 3-7.
 • Zanette Tsigaridas: Mellom bakkar og berg…De arkeologiske undersøkelsene på Hundvåg 1999, s. 8-12.
 • Jan Aakvik: Båtgraven i Hågehaugen og tre "hus" tett i tett!, s. 13-17.
 • Helge Sørheim: Sensasjonelt funn på feil sted! Nytt funn av kristent runekors i hedensk gravhaug på Sande i Sola, s. 18-26.
 • Sveinung Bang-Andersen: Fortidens svarte gull - nærmere om datering og miljøtolkning av Fløyrliboplassene, s. 27-32.
 • Sverre Bakkevig: Ny såldemaskin utviklet og tatt i bruk på AmS, s. 33-37.
 • Av Geir Sør-Reime: Kulturarven - i våre hjerter og i våre lommebøker?, s. 38-45.
 • Anne Kari Skår: Rogalandsvikinger til New York, s. 46.
 • Oddveig Foldøy: Nordisk Museumsfestival 2000 - en oppsummering, s. 47-48.
 • Nordisk Museumsfestival: GRABben og Dimmen: 12 millioner for rustne nagler?!, s. 49-51.
 • Sverre Bakkevig: Bokomtale: Flott turbok for Stavanger: Erik Thoring: "På tur i Stavangers natur", s. 52-54.