MENY

Frá haug ok heiðni - 2001

2001, nr. 1-2

 • Trond Løken: Jæren eller Karmøy - hvor var makta i Rogaland i eldre jernalder? s. 3-14.
 • Mari Høgestøl og Bitten Bakke: Kulturminnevern i Zambia, s. 15-20.
 • Arne Johan Nærøy, red: Feltsesongen 2001, s. 21-24.
 • Ragnar L. Børsheim: Gausel - en forhistorisk storgård, s. 25-31.
 • Kristin Gellein og Guro Skjelstad: En gravrøys fra folkevandringstid på Forsand, s. 32-36.
 • Lisbeth Prøsch-Danielsen: Danser med alver - Alvedanser. Jærens glemte kulturminner, s 37-44.
 • Grete Lillehammer: Alvedans - Haugtussas syn eller en gåte i hverdagen?, s. 45-53.
 • Aud Simonsen: Hvordan er det mulig? Om trekol - mellom himmel og jord, s. 54-59.
 • Anders Helseth: De norske jernhattene - en kort oversikt og et forsøk på rekonstruksjon, s. 60-62.


2001, nr. 3, Temanummer om Forsand

 • Erik Fossåskaret: Kven eig soga?, s. 3-5.
 • Trond Løken: Forsands forhistorie, s. 6-19.
 • Sveinung Bang-Andersen: Forsand - natur og kulturforhold ved istidens slutt, s. 20-24.
 • Lisbeth Prøsch-Danielsen: Forsandmoen - landskap og bosetning i endring, s. 25-32.
 • Sverre Bakkevig: Ett år med korndyrking i fortidens jordbruk, s. 33-41.
 • Halvdan Magnus Hansen: Lysefjorden - vegen mellom aust og vest, s. 42-47.
 • Leni Andreassen: Næringsutvikling eller vern - Ja takk, begge delar, s. 48.
 • Jostein Olsen: Kongebesøket i Fortidslandsbyen Landa, s. 49-50.
 • Einar Solheim Pedersen: Søndagstur til fortiden på Landa søndag 26. august, s. 51.


2001, nr. 4, Feltsesongen 2001

 • Arne Johan Nærøy (red.): Feltesesongen 2001, s. 3-6.
 • Ragnar L. Børsheim, Trond Løken, Kristin Oma, Lisbeth Prøsch-Danielsen, Eli-Christine Soltvedt: Kvåle - bosetning og jordbruk fra steinalder til i dag, s. 7-18.
 • Olle Hemdorff: De første fangstfolk på Hundvåg - 10.500 år gamle boplasser, s.19-22.
 • Trond Meling: Ein storgard frå romartid på Hundvåg i Stavanger, s. 23-27.
 • Trond Meling: To jordbruksbuplassar frå yngre steinalder på Hundvåg i Stavanger, s. 28-31.
 • Birgit Tansøy: To hus og ein heil haug med keramikk. - Nokre resultat etter utgravinga på Utsola sommaren 2001, s. 32-34.
 • Ragnhild Sjurseike: "Kongshaugen" på Ringjen, Karmøy. Etterundersøkelser og restaurering, s. 35-40.
 • Terje Gansum: Maktas mange ansikter. Et svar til Trond Løken, s. 41-44.
 • Trond Løken: Et tilsvar til Terje Gansum, s. 45-46.
 • Geir Sør-Reime: På sporet av steinalderen - nytt småtrykk, s. 47.
 • Geir Sør-Reime og Kjersti Ingolvsdotter Vevatne: På hovudet i 35 år!, s. 48-49
 • Boknytt: Jørgen Ilkjær: "Den første Norgeshistorien", s. 50.