MENY

Frá haug ok heiðni - 2002

2002, nr. 1

 • Mari Høgestøl: Bergkunstprosjektet i Rogaland, s. 3-4.
 • Lisbeth Prøsch-Danielsen: Jordbruksristningene i ulike landskapsrom, s. 5-12.
 • Gitte Kjeldsen: Å forstå helleristninger, s. 13-17.
 • Kjersti Ingolvsdotter Vevatne: "Smålåtne" vestnorske ristningar?, s. 18-21.
 • Kate I. Jellestad Syvertsen: Ristninger i graver. Fra det lyse og åpne, til mørket og det skjulte, s. 22-26.
 • Olav Walderhaug: Er forvitring en alvorlig trussel for helleristningene i Stavangerområdet?, s. 27-30.
 • Sverre Bakkevig: Økologisk bergkunstskjøtsel i Rogaland, s. 31-35.
 • Catinka Borgarp/ Konserveringsavdelingen på AmS: Konservering av hällristningar, s. 36-40.
 • Åge Pedersen: Fotodokumentasjon, s. 42-42.
 • Sverre Bakkevig: Hva er den største trussel mot helleristningene?, 43-50.


2002, nr. 2

 • Arne Johan Nærøy: Feltsesongen 2002, s. 3-6.
 • Bodil Wold Johnsen: Byparken – en historisk oversikt, s. 7-11.
 • Siv Kristoffersen: Den første germanske dyrestilen i Rogaland, s. 12-17.
 • Karen Høilund Nielsen: Den anden germanske dyrestil – og dens vej til Norge, s. 18-27.
 • Trond Meling: To isbroddar frå Kvalbein i Ogna og Vesteins ferd til dødsriket, 28-30.
 • Per Haavaldsen: Et gjenfunnet steinkors fra Njærheim i Hå, s. 31-33.
 • Sigrid Alræk Dugstad og Trond Meling: Hundvåg-prosjektet på ekskursjon til Nord-Jylland, s. 34-37.
 • Ellen Bøe Nedrehagen: Fossiler – visittkort fra fortiden, s. 38-39.


2002, nr 3

 • Sven Indrelid: Funn, fornminne og forhistorisk busetnad i Ølen, s. 3-8.
 • Kjersti I. Vevatne: "Nye" ristningar i Rogaland, s. 9-11.
 • Siv Kristoffersen og Ellen Bøe Nedrehagen: Spinnehjulet fra Innbjoa, s. 12-14.
 • Inge Aarseth: Har Ølen noko til felles med Rogaland – geologisk sett? s. 15-20.
 • Gunnar og Lars Dalen: Ei vandring gjennom planteriket Ølen, s. 21-30.
 • Einar Solheim Pedersen: Frá haug ok heiðni – røtter i Utbjoa, s. 31.


2002, nr. 4

 • Mari Høgestøl: Harald Jacobsen – ny direktør ved AmS, s. 3-4.
 • Oddveig Foldøy: Odmund Møllerop fyller 80 år, s. 4.
 • Trond Meling: Førhistoriske busetnadsspor på Kolbeinstveit i Suldal, s. 5-7.
 • Trond Meling: Eit gardsanlegg frå eldre jernalder og ein gjenfunnen
 • gravhaug på Figgjo i Sandnes, s. 8-11.
 • Guro Skjelstad: Gjenstander, groper og grublerier, s. 12-16.
 • Kristin Oma: Lonaren – historia om eit mytefragment frå eldre bronsealder, s. 17-20.
 • Sigrid Alræk Dugstad: En boplass fra eldre steinalder på Hundvåg, s. 21-25.
 • Barbara Sageidet: Jord-mikromorfologi eller hva striper i jorda kan fortelle om fortidig landbruk, s. 26-30.
 • Einar Solheim Pedersen: AmS-utstilling til Tyrkia, s. 31-33.
 • Endre Elvestad: Vår våte kulturarv, s. 33-35.