MENY

Frá haug ok heiðni - 2004

2004, nr. 1

 • Erik Fossåskaret: Vestlandsregionen, s. 3-10
 • Arne Johan Nærøy: Det har alltid blåst på Utsira, s. 11-14
 • Grete Lillehammer: Øyets lyst er til sist å knekkes? s. 15-20
 • Leif Håvard Vikshåland: På utgravning blant gener og molekyler, s. 21-25
 • Arve Osland: DNA analyser innen arkeologi, s. 26-32
 • Elisabeth Barfod Carlsen og Siv Kristoffersen: Enda en – og enda en! s. 33-35
 • Kate Jellestad Syvertsen: Arkeologiske registreringer på Forsand og Hove i Sandnes, s. 36-41
 • Oddveig Foldøy: AmS har fått ny doktor, s. 42


2004, nr. 2, temanummer "God mat i fortiden"
Sverre Bakkevig:

 • Pemmikan, tørrfisk eller syregrøt? s. 3-5
 • Matens sammensetning var viktig, s. 6-8
 • Mat i forskjellige situasjoner, s. 9-16
 • Fordommer, tradisjoner og status, s. 17-18
 • Matressurser i naturen: Plantekost, s. 19-30
 • Matressurser i naturen: Dyr, fugl og sjømat, s. 31-33
 • Innsamlingsmuligheter, s. 34-36
 • Jordbruket - en revolusjon i matveien, s. 37-41
 • Kjøkkenets muligheter, s. 42-49
 • Helse og sykdom, s. 50-52
 • Oppskrifter, s. 53-55
 • Litteratur, s. 56


2004, nr. 3

 • Bjørn Myhre: Sagn og virkelighet, s. 3-5
 • Bente Magnus: Hengesmykker fra steinalderen, s. 6-8
 • Jon Bergsåker: Svinet som husdyr i Rogaland gjennom 4000 år, s. 9-11
 • Odmund Møllerop: Et lite gullstykke fra Salte i Klepp, s. 12-13
 • Bente Magnus: Eige-funnet, s. 14-16
 • Jon Bergsåker: Myrsmøret fra Madla – votiv- eller depotfunn?, s. 17-18
 • Arne Skjølsvold: Bronselurene fra Revheim, s. 19-20
 • Bente Magnus: Gullberlokker, s. 21-23


2004, nr. 4

 • Helge Sørheim, Morten Bertheussen, Henriette Hafsaas, Sverre Bakkevig og Catinka Borgarp: Hus, åker, grop, graver og gripedyr.
 • Litt om de foreløpige resultatene fra Søra Bråde 2, s. 3-19
 • Guro Skjeldstad: Steinalderboplasser i traseen for T-forbindelsen på Fosen i Karmøy kommune, s. 20-25
 • Eli-Christine Soltvedt: Linfrøet på forhistoriske boplasser i Norge, s. 26-29
 • Lisbeth Prøsch-Danielsen: Brøyte seg rydning i svarteste skau. Fra kyst til lynghei på Sørvestlandet, s. 30-34