MENY

Frá haug ok heiðni - 2011

2011, nr. 1 (Utstillingskatalog til utstillingen «Til Valhall. Våpen og strid gjennom 5000 år»)
• Siv Kristoffersen:
Utstillingen «Til Valhall»
   Valhall – krigerens paradis
   Valkyrier
   Hervor og sverdet Tyrving
   Fra Volungasaga: Sigurd, sverdet Gram og skjoldmøya Brynhild
• Kristine Orestad Sørgaard: Flintdolkens rituelle betydning
• Bente Magnus: Flintdolken – et presisjonsprodukt
• Hilde Fyllingen: Pynt eller våpen? Et innblikk i bronsesverdets bruksområder
• Julie Lund: Sværdet i søen og sværdet i graven – om våbnenes betydning i vikingetiden
• Jan Berge: Vegen til Valhall – kamp og strid i vikingtid
• Anke Kobbe, Nathalie Hanna, Siv Kristoffersen: Dramatikk i fortid og nåtid – sverdet fra Hålandsmarka
• Ellen T. Bøe: Om noen sverd med navn

2011, nr. 2
• Barbro I. Dahl: Vikingtidsgrava på Myklebust
• Paula Utigard Sandvik: Levde liv
• Krister Scheie Eilertsen: Forundersøkelse av fire steinalderboplasser på Helganeset ved Haugesund lufthavn, Karmøy
• Even Bjørdal: Hus og grav frå jernalderen – om ei arkeologisk utgraving i Fedjedalen i Haugesund kommune
• Utstillingen «Spor i jord. Nye funn 2009–2010»
• Årets feltsesong
• Sommeren på Jernaldergarden
• Årets sommerprogram på Arkeologisk museum

2011, nr. 3
• Einar Solheim Pedersen: Leder i en endringstid
• Astrid H. Bjørlo: Et førromersk gårdsanlegg og vikingtidsgraver på Skadberg, Sola kommune
• Trond Meling: Kulturminnevernet i Rogaland
• Asbjørn Simonsen: «Av rust er du kommet – til rust skal du bli!»
• Kristin Støle Kalgraff: Fortidas barn og deira uperfekte flintøkser
• Anne Kari Skår: På Ullandhaugs tak

2011, nr. 4
• Dagfinn Skre: Noen resultater fra utgravningene på Avaldsnes 2011
• Hilde Fyllingen: Asbestkeramikk fra bronsealderen – nye resultater fra utgravningene på Jåsund, Sola kommune
• Lena Eikeland Kutschera og Espen Kutschera: Å leve i fortiden – en uke som fortidsfamilie på Jernaldergarden
• Einar Solheim Pedersen: Nytt formidlingsbygg på Arkeologisk museum?
• Anke Kobbe og Hilde Smedstad Moore: Overraskende resultater ved bruk av røntgenfluorescensspektrometer
• Anne Kari Skår: Fotograf Terje Tveit aktuell med utstilling og praktbok