MENY

Frá haug ok heiðni - 2015

2015, nr. 1

Arne Johan Nærøy: Utsira i eldre steinalder

Eli-Christine Soltvedt: Knollhestehavre i jernalder – mat eller symbol på gjenfødelse

Sean Denham: Hva forteller beinmaterialet? Undersøkelsene i Sømmevågen, Sola k.

Mads Ravn: …vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne

Ellen Hagen: Falkejakt – kunsten å jakte med rovfugl

Inger Horve: Jernframstilling og kullproduksjon på Jernaldergarden

Linn Eikje: Mynt og myntbruk i Norge 1103–1263 

 

2015, nr. 2

Einar Solheim Pedersen: Direktør på ettårsdagen – oppsummering og ny kurs?

Kristine Reiersen: Sakkastad – en basisboplass ved Karmsundet fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder

Ellen Tjørnhom Bøe og Jon Reinhardt Husvegg: Spennende dager på Hellvik

Elna Siv Kristoffersen: Brytning – fra hedensk til kristent på runesteiner

Wenche Brun: En mer tilgjengelig fortid? – Digitalisering av det arkeologiske materialet

Flo Aanderaa: Arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor fra eldre jernalder på Einargården, Sande i Sola kommune

Kristine Orestad Sørgaard: Øks fra yngre steinalder – Gjenstander fra fortiden 5

 

2015, nr. 3

Barbro I. Dahl: Grophuset fra vikingtid ved Sola ruinkirke

Krister Scheie Eilertsen: Boplass fra eldre steinalder i Breivik, Hommersåk i Sandnes k.

Sean Denham: Nye analyser av skjeletter fra Viste i Randaberg og Håland i Hå

Marthe Holgersen: Sesongen på Jernaldergarden og tanker om framtiden

Håkon Reiersen: Tåringer – Gjenstander fra fortiden 5

Einar Solheim Pedersen: Ullandhauggarden – planer om opprusting

Kristin Armstrong Oma: Inspirasjonar til ny basisutstilling ved Arkeologisk museum

 

2015, nr. 4

Elna Siv Kristoffersen og Kristin Armstrong Oma: Graver og begravelser gjennom forhistorisk tid

Hilde Fyllingen: Vold i bronsealderen i Norge – bevis for krigføring eller markering av status?

Kristin Armstrong Oma: Kor kjem me frå? Nye forteljingar om bronsealderen

Ragnhild Nordahl Næss: Fantastisk og magisk Museumsnatt

Håkon Reiersen: En spansk en. Gjenstander fra fortiden 6

Theo Bell Gil: Fotogrammetri – forsøk på å gjenskape det vi har gravd ut

Einar Solheim Pedersen: Bjørn Myhre til minne (1938–2015)