MENY

Frá haug ok heiðni - 2016

2016, nr. 1

George Murphy, Ann Meeks og Mari Høgestøl: Viste kirkeruin. Tilbakeføringsprosjektet 2015

Arne Johan Nærøy: I Selvik fisker de opp forhistorien

Ellen Hagen: Museumsturer for folk som ikke liker museer

Anne Kari Skår: Flagghaugringens dramatiske historie

Krister Scheie Eilertsen: Hus og hytter ved Tanangervegen

Håkon Reiersen: Fuglenåler. Gjenstander fra fortiden 7

John Kvanli: Oldsaker og metallsøking. Hvem skal redde Norgeshistorien fra plogen?

 

2016, nr. 2 (Temanummer om undersøkelsene i Sømmevågen, Sola)

Trond Meling: Skjult av fleire meter tjukke torv- og sandlag

Trond Meling: Frå eldre til yngre steinalder. Ein presentasjon av lokalitet 7 i Sømmevågen

Hilde Fyllingen: 800 år i strandkanten – resultater fra undersøkelsene av lokalitet 9 i Sømmevågen

Sean Denham: Beinmaterialet fra Sømmevågen

Hilde Fyllingen: Flintdolk fra yngre steinalder. Gjenstander fra fortiden 8

Sara Westling og Daniel Fredh: Naturvitenskapelige undersøkelser på Sømme

Ruben With: Konservering av arkeologisk tre fra Sømmevågen

 

2016, nr. 3 (Temanummer om ull – spinning – tekstil)

Ellen Tjørnhom Bøe: Håndteiner og spinnehjul

Elna Siv Kristoffersen: Et spinnehjul med runer. Gjenstander fra fortiden 9

Kristin Armstrong Oma: Sauefolket i bronsealderen

Randi Stoltz: Helgalandsbåndet – en arbeidsrapport

Elna Siv Kristoffersen: Spinnehjul og garnnøster

Elna Siv Kristoffersen: «Tvinnet og strakte tråden av gull»

Elna Siv Kristoffersen: Tekstilhåndverk, roller og idealer

Ellen Tjørnhom Bøe: Ny giv for håndspinning

 

2016, nr. 4

Ragnhild Nordahl Næss: 6000 år med forhistorie

Christopher Prescott: Kulturarv og krig i Irak og Syria

Hege Damlien: Pionerbosetningen i Norge etter siste istid – en kulturell smeltedigel

Ingvild Aarstad Grønbeck: En gave fra gudene?

Solveig Sølna Rødsdalen: I utkanten av gårdstunet på Vagle

Håkon Reiersen: Forhistorisk fyrtøy. Gjenstander fra fortiden 10

Jon Reinhardt Husvegg: Bronsealderrøyser og jernalderhus på Skadberg i Sola