MENY

Frá haug ok heiðni – 2017

2017, nr. 1

Ragnhild Nordahl Næss: Domkirken fram mot 2025

Inger Marie Egenberg: Konservering av kleberstein på Stavanger domkirke

Brynja Bjørk Birgisdóttir: Besøkssenter på Jernaldergarden på Ullandhaug

Håkon Reiersen: «Sentrumshuset» i Klauhaugane. En eldre romertids grav av nordjysk type

Even Bjørdal: Vegfar frå vikingtida funne på Sundevegen i Stavanger

Astrid J. Nyland: Ei steinøks til begjær – museets første registrerte funn

Håkon Reiersen: Salvekrukke fra middelalderen. Gjenstander fra fortiden 11

Kristine Reiersen: Tidlig bronsealder i Tengesdal

Einar Solheim Pedersen: Bokomtale: Om kulturminnevern og forhistorieforskning ved Arkeologisk museum

 

2017, nr. 2

Mari Høgestøl: I mørket – i lyset – skjult. Om en nyoppdaget bergkunstlokalitet i Haugesund

Håkon Reiersen: Bernhard Hanssons samling av oldsaker

Terje Gansum: Kremasjoner på Jernaldergarden på Ullandhaug i Stavanger

Hilde Fyllingen: Depotfunn av økser fra eldre steinalder på Tjora i Sola – redskapslager eller religiøs handling?

Håkon Reiersen: Dobbeltkam fra middelalderen. Gjenstander fra fortiden 11

Trond Meling: Hus fra bronsealder og førromersk jernalder på Sømme i Sola

Astrid J. Nyland: Hvor kom steinen fra? Om å skaffe seg råstoff i steinalderen i Rogaland

 

2017, nr. 3 (Temanummer om Jernaldergården på Ullandhaug)

Ole Madsen: Fra utgravd gårdsanlegg til viktig regional formidlings- og turistaktør

Einar Solheim Pedersen: Ullandhauggården – oppfyllelsen av en drøm

Brynja Bjørk Birgisdóttir: Velkommen til gards! Besøkssenteret på Jernaldergården – et servicesenter for våre gjester

Elna Siv Kristoffersen: Dyr og mennesker på Ullandhaug

Anne Kari Skår: Jernaldergården som arena for arkeologiske eksperimenter

Inger Horve: Et gløtt inn i hverdagslivet i jernalderen

Elna Siv Kristoffersen: Med klingende nøkler i beltet

Håkon Reiersen: Graver frå bronsealder til vikingtid

Inge Særheim: Ullandhaug – kva tyder namnet?

Åsa Dahlin Hauken: Gjenstandene fra tuftene på Jernaldergården

Marianne Nitter: Lokalklimatiske utfordringer på Jernaldergården

Olle Hemdorff: Utgravingene på Ullandhaug sett i lys av dagens metoder

Eli-Christine Soltvedt: Planterester fra Ullandhaug forteller om mat og håndverk i folkevandringstid

Inger Horve: Jernaldergården – snart i ny, gammel drakt

 

2017, nr. 4

Lotte Selsing: Bruken av ild i steinalderen før bøndenes tid

Krister Scheie Eilertsen: Bosetningsspor på Våland i Stavanger

Perry Rolfsen: Klauhaugane – sentrumshus eller sentrumsgrav? Sett fra feltleders ståsted

Håkon Reiersen: En eldre romertids grav av jysk type? Svar til Perry Rolfsen

Volker Demuth: Islamsk glass i Stavanger. Gjenstander fra fortiden 12

Morten Axboe: Det var engang en guldbrakteat. Et hængesmykke fra Hå gamle prestegård

Grethe Moéll Pedersen: Å bygge og bo i eldre steinalder på Kvitsøy