MENY

Frá haug ok heiðni – 2018

2018, nr. 1

Jan Brendalsmo: Stavanger før bispesetet

Ragnhild Nordahl Næss: Nytt besøkssenter på Jernaldergården – 3200 besøkende på åpningsdagen

Erlend Nordlie: Høymiddelalderens kongsgård på Avaldsnes

Ragnhild Nordahl Næss: Spennende spor etter levd liv

Arne Johan Nærøy og Olle Hemdorff: Vikingtidens gård og handelsplass på Karmøy – kufiske mynter funnet på Hemnes

Trond Meling: Treskjærerkunst fra bronsealder

Elna Siv Kristoffersen: Tiden før…To moduler i en ny basisutstilling

Sigrid Alrek Dugstad: Et gulvlag av bark fra eldre steinalder på Kvitsøy

 

2018, nr. 2

Olle Hemdorff: Vikinger ved vadested

Ellen Hagen og Heidi Wevle: Fra jord er det kommet – til opplevelser skal det bli

Cora Oschmann: En s-formet spenne fra merovingertid

Sveinung Bang-Andersen: Rogalands fornminner er mange og varierte – og angår oss alle

Sveinung Bang-Andersen: Bygdeborgen på Storaberget gir innsyn, utsyn og turopplevelser

Kristine Orestad Sørgaard: Flintdolk fra bronsealderen. Gjenstander fra fortiden 14

Amy Koppen Padgett: Museum på flyttefot

Jon Reinhardt Husvegg: Gravfeltet på Eikebakken, Øvre Øksnevad i Klepp

Kontakt med leserne

 

2018, nr. 3

Oliver D. Sørskog: Steinalderbosetningen på Bokn

Siv Anita Lundø Vikshåland: Skilting og formidling av Rogalands kulturminner i landskap

Sverre Bakkevig: Kan tregjenstanden fra Sømme være en dyrefelle fra bronsealderen

Anne Kari Skår: Museumsnatt – litt magisk – helt gratis

Astrid J. Nyland: Forandring fryder? Litt om kopper, litt om økser, men mest om arkeologi

Kristine Orestad Sørgaard: Jordbrukskulturens våpen. Gjenstander fra fortiden 15

Einar Solheim Pedersen: Homsland – på Jærens tak

Grete Lillehammer: Bokmelding: Soga om søringen Wir fra Finnøy og Hild fra Kvarøy og ættefolket deres på Helgeland.

Kontakt med leserne

 

2018, nr. 4

Barbro I. Dahl: To gravhauger på Forsandmoen

Grete Lillehammer: Alvegåter – alvetro i alveland

Flemming Krøger: Hva gjør arkeologer i Vegvesenet?

Astrid J. Nyland: Bosetning og ritualer rundt år 0 på Goa, Randaberg

Håkon Reiersen: En gammel julegave. Gjenstander fra fortiden 15

Sveinung Bang-Andersen: Bygd som borg – eller til et annet formål?

Kontakt med leserne