MENY

Frá haug ok heiðni – 2019

2019, nr. 1 

Helge Sørheim: Stavanger bys alder? 

Lotte Selsing: Menneskets bruk av ild da innlandsisen smeltet 

Hilde Fyllingen: Et førromersk gårdskompleks på Tjora i Sola 

Sverre Bakkevig: Dyrefellemotiv på helleristningsfelt – en ukjent felletype? 

Håkon Reiersen: Ein ny amulettstein med yngre runer frå Dalane i Rogaland 

Håkon Reiersen: Orden i sysakene. Gjenstander fra fortiden 17. 

Olle H. Hemdorff: C14-metoden – hva er det? 

Kontakt med leserne 

 

2019, nr. 2 

Inger Horve: Husfruas hall – bli med inn da vel! 

Eli-Christine Soltvedt: Mye god mat i god drikke 

Nils Anderssen: Inspirasjonskildene for reproduksjonen av et sverd fra Håland i Sola 

Linn Eikje Ramberg: Nausttuftene på Hop 

Astrid Nyland: Typologi som arkeologisk metode 

Kristine Orestad Sørgård: Fiskekroker av flint – falske oldsaker? Gjenstander fra fortiden 18 

Elna Siv Kristoffersen: Nye knapper i Vestlyfunnet 

Ragnhild Nordahl Næss: Årets arkeologiske utgravingar 

Kontakt med leserne 

 

2019, nr. 3 

Knut Ivar Austvoll: Makt og mobilitet langs kysten av Sørvest-Norge i bronsealderen 

Grethe Moéll Pedersen: Vikinghus på Håland, Sola kommune 

Dawn Elise Mooney: Ting og tang – hva betyr forkullete tangfragmenter fra fortida? 

Linn Eikje Ramberg: Utsira – natur og kultur langt vest i havet 

Paula Utigard Sandvik: Dendrokronologi 

Elna Siv Kristoffersen: Da røkelseskaret fra Hægebostad fikk komme hjem for en dag 

Kontakt med leserne 

 

2019, nr. 4 

Margareth Hana Buer: Helgener og botferdige i middelalderens Stavanger 

Even André Auflem Bjørdal: Var det ein storbonde på Madla i folkevandringstid og vikingtid? 

Hilde Fyllingen: Romertids jernvinneanlegg i Sandeid, Vindafjord kommune 

Håkon Reiersen: Mordarkvalens fiskelykke. Gjenstandar frå fortida 19 

Sean Denham: Forhistorisk DNA fra mennesker 

Astrid J. Nyland: Fjellet kaller! Kulturminner i Rogalandsfjellet fra stein- og middelalder 

Krister Scheie Eilertsen og James Redmond: Steinalderen i Sola sentrum