MENY

Oppdragsrapporter

Oppdragsrapporter gis ut i forbindelse med eksternfinansiert oppdragsvirksomhet, og her finner du rapporter om alt fra arkeologiske utgravinger til restaurering av malerier og bygninger.

Bergkunst Skjøtsel av bergkunst inngår i museets oppdragsvirksomhet

Etter at et oppdrag er avsluttet oversendes oppdragsrapporten til tiltakshaver. I noen tilfeller bearbeides rapportene til vitenskapelige publikasjoner.

De fleste oppdragsrapportene fins i trykket form ved museets bibliotek, og enkelte er tilgjengelig som pdf i menyen til venstre. I tillegg er vi i gang med å registrere oppdragsrapporter i universitetets vitenarkiv Brage. Her kan du søke etter både nyere og eldre oppdragsrapporter.